Byens Plan

Holstebro Udvikling har en vision om at udvikle Holstebro som den centrale motor for hele Nordvestjylland. Det kræver en plan, som er visionær, langsigtet og realistisk at gennemføre.

En ambitiøs plan for byudviklingen er en vigtig brik for at opfylde visionen om at udvikle Holstebro som en drivende kraft i hele Nordvestjylland.

Før planen kan ligge klar på bordet, skal vi gennem en spændende proces med involvering og dialog med borgere, virksomheder og organisationer over hele kommunen.

Processen frem mod Byens Plan begynder i januar 2019 med en ungeevent, nedsættelse af et byforum med virksomheder og organisationer og ikke mindst Byens Møde 27. februar, der er et stort borgermøde for alle med interesse for udviklingen af byen.

Åben konkurrence

I perioden fra maj til oktober 2019 bliver der en åben konkurrence mellem tre udvalgte arkitektteams, som dyster om, hvem der skal lave forslag til den endelige udviklingsplan for Holstebro bymidte.

Det første store borgermøde i februar bliver efter planen fulgt op af endnu et borgermøde i efteråret 2019, når der ligger et forslag fra det vindende team om en plan for byudviklingen.

Styring af processen

Det er et stort og vigtigt arbejde at arbejde med involvering af rigtig mange parter. Derfor har Holstebro Udvikling valgt at samarbejde med konsulenthuset CFBO fra Aarhus, som har stor erfaring i at styre processen frem mod en samlet plan for byudviklingen i Holstebro.

CFBO skal blandt andet være med til at gennemføre den åbne konkurrence med de tre tværfaglige arkitektteams, som i konkurrence med hinanden skal give deres bud på en samlet udviklingsplan for bymidten i Holstebro.

Inden vi indbyder og prækvalificerer teams, beskriver vi opgaven nærmere, og her bidrager involveringen af de mange borgere, virksomheder og organisationer i byen til at skabe klarhed over opgaven.

 

Kontakt

Hvis du er interesseret i byudvikling og gerne vil vide mere, så tag fat i

Jesper Larsen

~|icon_phone~|elegant-themes~|solid

+45 96 12 72 40

~|icon_mail~|elegant-themes~|solid

jl@hbudv.dk

Bliv kontaktet

Du har også mulighed for at
blive kontaktet – udfyld blot
denne formular

Interesseret i byudvikling? Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Holstebro Udvikling, og følg udviklingen tæt.

Om os

Holstebro Udvikling er et non-profit partnerselskab etableret af Holstebro Kommune og Færchfonden i 2018.

Sammen med borgere, virksomheder og organisationer skaber vi rammerne for fremtidens Holstebro. Sammen med indbudte arkitekter udvikler vi Byens Plan.

Du kan også bidrage til udviklingen. Timeld dig vores nyhedsmail, og giv din mening til kende på Facebook og LinkedIn.

KONTAKT

Holstebro Udvikling P/S
Nupark 51
7500 Holstebro

Adm. dir. Jesper Larsen
T +45 96 12 72 40
jl@hbudv.dk

Tilmeld nyhedsbrev