Menu

Borgermøde om byudvikling blev tilløbsstykke

4 mar, 2019

Der blev provokeret, inspireret og udfordret. Byens Møde arrangeret af Holstebro Udvikling og Holstebro Kommune samlede 400 borgere, lokale ildsjæle og eksperter i byudvikling til idéudvikling og diskussion om fremtidens Holstebro. 

Lav spændende legepladser i centrum for flere aldersklasser, etabler en kultur- og erhvervshøjskole på Sygehusgrunden og lav Torvehaller i DSBs gamle godscentral.

Det strømmede ind med idéer fra de 400 engagerede borgere, der deltog i workshop og konference, da Holstebro Udvikling holdt Byens Møde i Black Box 27. februar 2019.

Byens Workshop tiltrak mange idérige borgere, der gerne ville give deres besyv med om byudviklingen i Holstebro. Workshoppen bestod af en række stationer med forskellige indgangsvinkler til udviklingspotentialet i midtbyen i Holstebro. Fælles for alle stationerne var borgernes mulighed for selv at skrive en kommentar eller en idé på stationernes tavler.

Byens Konference havde to temaer – ”Visioner og forandring for fremtidens midtby” og ”Midtbyens handels-, by- og kulturliv”. Til hvert emne var der tre oplægsholdere og efterfølgende paneldebat. Livsstilsekspert Henrik Byager var ordstyrer for oplæg og debat.

En konklusion på Byens Møde kunne være, at en by ikke består af mursten, men af mennesker, der indgår i fællesskaber på kryds og tværs, fordi de har lyst til at være sammen. Byens rum skal understøtte og fremme fællesskabet i byen.

Debatten om byudviklingen slutter ikke med Byens Møde. Den er først lige begyndt. 

 TV MIDTVEST besøgte Byens Møde. Se indslaget her. 

Eksperternes bud på fremtidens Holstebro

Der var mange input og pointer fra oplægsholderne til Byens Konference. Vi har her samlet et overblik:

 

Henrik Byager: Vi søger mening

– Vi er i en periode lige nu, hvor vi som mennesker søger mening, værdi og stærke fællesskaber. Derfor skal byer stå for noget. De skal kunne samle folk, være mangfoldige og give plads til det allervigtigste: Børn og ældre. De skal give identitet, livskvalitet og mening, sagde Henrik Byager.

Netop de bløde værdier var kendetegnet for oplæg og debat på Byens Konference. Der var langt mere fokus på mennesker end mursten.

 

Thomas Leerberg: En by i vækst 

Holstebro Kommunes planchef, Thomas Leerberg, huskede alle på, at Holstebro er en by i vækst. 

– Derfor kommer vi til at bo tættere i fremtiden, og flere kommer til at bo i midtbyen, sagde Thomas Leerberg. 

Han tilføjede, at det er afgørende vigtigt at skabe sammenhæng i byen.
– Det er ikke min by. Det er ikke din by. Det er vores by. Og byen er det, som vi gør den til sammen, sagde Thomas Leerberg.

  

Filip Zibrandtsen: Sæt FNs verdensmål i centrum

Filip Zibrandtsen fra Urban Creators kom med aftenens mest dagsordensættende forslag: 

– Vi skal tænke globalt og gøre det lokalt. Så hvorfor ikke gøre Holstebro til den første by i verden, som udvikler sig efter principperne i FNs verdensmål for en bæredygtig udvikling. Netop FNs verdensmål rummer essensen af det, som i høj grad kan styrke en by som Holstebro, sagde Filip Zibrandtsen. 

Filip Zibrandtsen fokuserede også på mobilitet i byer, og han roste Holstebro for sin kunst, kultur, natur og bymidten. Og i stedet for at se på parkeringspladserne som et nødvendigt onde slog han et slag for at gentænke dem som grønne og blå områder, hvor der både er plads til mennesker, natur og biler.

 

Michael Sloth: Bliv bedre til at samarbejde på tværs  

Årets Bedste Handelsby i 2018, Vejle, var også til stede på konferencen. Vejle Kommunes direktør for Teknik og Miljø, Michael Sloth, opfordrede butikkerne i Holstebros centrum til at samarbejde markant mere end i dag, hvis en handelsby som Holstebro skal kunne overleve internethandlen. 

– I dag er vi 109 handelsbyer i Danmark. Hvis prognosen holder, og internethandlen i 2030 sidder på 50 procent af handlen i Danmark, så er der kun 29 handelsbyer tilbage om ti år. Holstebro er en af dem, men det kræver en indsats, og det kræver, at alle aktører i byen forstår at samarbejde på tværs, sagde Michael Sloth. 

– Man kan ikke forudsige fremtiden. Men man skal have mod for at turde gøre noget. Det tager kun fem minutter at skyde en idé ned, men måske 10-15 år at gennemføre en, sagde Michael Sloth.

 

Michael Ulsted: Vi skal huske hyggen

Michael Ulsted, formand for Holstebro Handelsstandsforening, efterlyste mere hygge i Holstebro. 

– Hvor blev hyggen af? Vi skal have mere hygge i byen, sagde Michael Ulsted og viste flere eksempler på, hvordan tidligere grønne områder som Store Torv og Østergade er blevet køligere miljøer uden ret meget grønt. 

Med eksempler på byer, der har bygget interessante udsigtsposter og svævebaner, opfordrede han beslutningstagerne til at turde mere i midtbyen. 

 

Søren Taaning: Gør centrum til én stor legeplads

Det skal handle om mennesker, mente Søren Taaning, Dansk Talentakademis leder i sit oplæg på Byens Konference. 

– Byplanlægning er lykkedes de steder, hvor det at aktivere mennesker er hovedsigtet. En forlystelsespark som Disneyland er et godt eksempel. Her er der enorme områder med parkeringspladser og infrastruktur, men det er ikke det, der fylder. 

Vi skal tænke bymidten som ”Danmarks bedste legeplads”, og det skal være tydeligt, hvordan man kommer til byen, og hvornår man er der. Byen skal være levende og vedkommende, sagde Søren Taaning. 

Han slog også et slag for ikke at glemme de unge i byen. 

– Byen er et abstrakt begreb for de unge. Det kræver, at vi arbejder for at høre, hvad der skal til. Unge skal have en byggeplads – der skal være en risikovillighed i forhold til de unge. Lige nu er der alt for stor berøringsangst, men man burde give dem et sted, hvor de godt må larme. Vi skal fx se på en succes som Godsbanen i Aarhus, hvor de unge kan folde sig ud, sagde Søren Taaning.

 

Julie Holck: Hvad vil DU bidrage med?

Julie Holck fra LivingCities rundede oplæggene af på Byens Konference med en tjekliste til byudvikling. Hun opfordrede både borgere, politikere og virksomheder til at overveje, hvordan de hver især kan bidrage til, at der kommer mere liv i midtbyen. 

– Midtbyen er det mest attraktive sted i Holstebro. Jo flere funktioner I kan samle der, jo mere attraktiv bliver bymidten. Butikkerne skal være oaser for alt det, internethandlen ikke kan levere. Uddannelserne skal ind i bymidten i stedet for ud i periferien, sagde Julie Holck. 


”Tommel op” eller ”tommel ned”

 Tilhørerne fik også indflydelse under Byens Konference. Alle blev udstyret med en grøn og en rød seddel med en lille positiv eller negativ stemt tommeltot. Henrik Byager involverede publikum undervejs, og særligt til slut ved den store afslutningsdebat fik tommelfingrene en stor rolle, og publikum bød ind med spørgsmål. 

Fra salen undrede en borger sig over parkeringspladserne, når der nu bliver talt om æstetik. Borgeren ville vide, om man ikke burde tænke mere klima- og miljøvenligt med fokus på cyklister i stedet. 

– Byen er et bevægelsesrum, der kan noget, og parkeringspladser er utrolig essentielle. Der skal bare tænkes merværdi ind i det, svarede Filip Zibrandtsen.

 

 

 

 

Ida Marie Nygaard Christensen

Hvilken by håber du, Holstebro er om 20 år?

Jeg håber, det kan være Vestjyllands hovedstad. Og jeg håber, vi kan få integreret flere befolkningsgrupper i byen; der er mange ældre, og jeg tror godt, vi kan finde en måde at lave et socialt byrum for os alle. 

Hvad tænker du om at være en del af processen og kunne påvirke fremtidens Holstebro? 

Jeg synes, det er fantastisk, at man har lyst til at høre dem, der skal bo i byen, hvad de har lyst til at bo  og være i. Jeg synes, borgerinddragelse er en rigtig vigtig del af processen, og selvfølgelig er der mange andre parametre, der spiller ind, men det, at man har borgernes mening fra begyndelsen gør, at man først og fremmest kan prioritere det fremfor økonomi og alt det andet, der spiller ind. 

Hvad tager du med videre fra i dag?

Jeg kommer her som studerende og tænker, at vi skal have flere studerende ned i byen. Jeg er klart blevet opmærksom på andre udfordringer og muligheder, der også er i Holstebro

 

Allan Andersen

Hvilken by håber du, Holstebro er om 20 år?

Jeg ser jo gerne, at der bliver udviklet sådan, at der kommer flere til byen. Det vil være positivt – også for økonomien. For jo flere der er, jo flere vil der være til at kunne forbedre byen. Det klart. Lidt flere butikker kunne der godt trænges til. Der er mangel på dem. Den må godt udvikle sig sådan, så der i udkanten af byen kommer flere butikker og supermarkeder.

Hvad tænker du om at være en del af processen og kunne påvirke fremtidens Holstebro?  

Jeg håber da, at det jeg har sagt eller givet udtryk for, har givet et positivt aftryk, og jeg håber, de vil tage det med i overvejelserne. Jeg håber, det giver et bedre indblik i, hvordan jeg kan se, byen udvikler sig.

Hvad tager du med videre fra i dag?

Jeg synes det var meget spændende at høre om, hvordan man kan centrere byen lidt om åen. Det er jo en smuk del af byen, hvis man tager sig tid til at kigge ordentligt, sætte sig og hygge sig. Det kunne man godt gøre noget mere ved. Indtil videre er det jo bare en å, der går igennem.

 

 

Om os

Holstebro Udvikling er et non-profit partnerselskab etableret af Holstebro Kommune og Færchfonden i 2018.

Sammen med borgere, virksomheder og organisationer skaber vi rammerne for fremtidens Holstebro.

Om Holstebro Udvikling

KONTAKT

Holstebro Udvikling P/S
Lægårdvej 10, 3A
7500 Holstebro

CVR: 39680645

Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev