Om Holstebro Udvikling

Holstebro Udvikling P/S er et selvstændigt, non-profit partnerselskab etableret mellem Holstebro Kommune og Færchfonden i 2018, med det formål at fremme en kommerciel, langsigtet og stærk byudvikling med Holstebro som den centrale motor i Nordvestjylland.

I perioden 2018 til midten af 2020 udarbejdede vi Byens Plan, som er en ambitiøs, sammenhængende og langsigtet Masterplan for midtbyen i Holstebro. Ønsket var at skabe bedre sammenhæng i byen og tiltrække investorer til konkrete byudviklingsprojekter.

Byens Plan blev realiseret efter et omfattende arbejde med inddragelse af borgere, organisationer, foreninger og virksomheder. En parallelkonkurrence om at udarbejde den endelige Byens Plan stod mellem tre arkitekthold med Team Vandkunsten som vinder. Holdet vandt bl.a. på deres overordnede tanker om at skabe nye forbindelser gennem byen, genetablere mere natur og forstærke handels- og kulturlivet i byen.

I juni 2020 blev Byens Plan overdraget til Holstebro Kommune.

Et af de bærende elementer i Byens Plan er seks visioner:

Plads til flere beboere
Styrke byens natur
En mere levende midtby
Forbindelser på tværs
Ændret parkeringsstrategi
Kulturen som dynamo for byens udvikling

Disse visioner skal Holstebro Udvikling arbejde videre med. Vi skal arbejde med grøn vækst og bæredygtig udvikling. Vores mål er at skabe en dynamisk og spændende bymidte, der er med til at tiltrække mere liv til byen, flere arbejdspladser og dermed vækst til hele Nordvestjylland i fremtiden.

Byens Plan blev til i et tæt samarbejde med borgere, interessenter og andre med interesse i Holstebros bymidte. Borgerinddragelse er et nøgleord for Holstebro Udvikling – og det fortsætter. Vi vil arbejde med borgere, foreninger, handelslivet, kulturinstitutioner og alle andre, der spiller en rolle i byen. Som en katalysator vil vi facilitere og understøtte de aktiviteter og initiativer i byen, der skaber en mere levende midtby.

Bestyrelsen består af:

  • Annemette Færch, formand.
  • H.C. Østerby, næstformand.
  • Jens Kristian Hedegaard.
  • Rasmus Færch.
  • Lars Autrup.

Maj Britt Rosenmeyer Olsen er adm. direktør.

 

Kontakt

Hvis du er interesseret i byudvikling og gerne vil vide mere, så tag fat i

Maj Britt Rosenmeyer Olsen

+45 4026 1900

mbro@hbudv.dk

Bliv kontaktet

Du har også mulighed for at
blive kontaktet – udfyld blot
denne formular

Er du interesseret i byudvikling? Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Holstebro Udvikling, og vær med i udviklingen.

Om os

Holstebro Udvikling er et non-profit partnerselskab etableret af Holstebro Kommune og Færchfonden i 2018.

Sammen med borgere, virksomheder og organisationer skaber vi rammerne for fremtidens Holstebro.

Du kan også bidrage til udviklingen. Tilmeld dig vores nyhedsmail, og giv din mening til kende på Instagram, Facebook, Twitter og LinkedIn.

KONTAKT

Holstebro Udvikling P/S
Nørregade 13
7500 Holstebro

Maj Britt Rosenmeyer Olsen
Adm. direktør
M +45 4026 1900
E-Mail

Tilmeld nyhedsbrev