Holstebro Udvikling klar til næste fase

Partnerskaber og visioner

Efter at have udarbejdet Byens Plan skal Holstebro Udvikling nu arbejde med udgangspunkt i udviklingsplanens seks bærende visioner. Vi skal arbejde med at skabe dynamiske byrum, nye sammenhænge og ejerskab i midtbyen. Vores mål er at skabe en attraktiv og spændende bymidte, der er med til at tiltrække mere liv til byen, flere arbejdspladser og dermed vækst til hele Nordvestjylland i fremtiden. Vi vil arbejde med borgere, foreninger, handelslivet, kulturinstitutioner og alle andre, der spiller en rolle i byen. Som en katalysator vil vi facilitere og understøtte de aktiviteter og initiativer i byen, der skaber en mere levende midtby.

Herunder kan du se de seks visioner.

Plads til flere beboere

En tættere midtby skaber mere byliv og understøtter handelslivet. 

Forbindelser på tværs

Med nye bevægelsesmønstre forvandles ringgaden fra en trafikal barriere til et sammenbindende byrum.

Styrke byens natur

En grønnere midtby giver flere oplevelser, og gør det attraktivt at bosætte sig i midtbyen.

Ændret parkeringsstrategi

Nye aktive p-huse understøtter bylivet og frigør plads til byggeri i bymidten.

en mere levende midtby

Koncentrationen af dagligvarerbutikker på Enghaven giver mere liv til bymidten.

Kulturen som dynamo for byens udvikling

Et styrket fokus på udvikling af talent- og partnerskabskultur. 

Byens Plan

I mere end to år er der blevet arbejdet med at udarbejde en samlende og ambitiøs udviklingsplan for Holstebros Midtby. I videoen kan du se, hvordan vi har arbejdet med Byens Plan, og hvordan hele Holstebro er med til at påvirke vores fremtidige midtby. 

Seneste nyt

HTX-elever får byudvikling af Holstebro på skoleskemaet

  Eleverne på linjerne Kommunikation IT og Design og Teknologi og Design på HTX i Holstebro får fredag 28. maj, i samarbejde med Holstebro Udvikling, stillet en studieretningscase: Hvordan kan Holstebro Midtby blive endnu mere spændende? Opgaven skal lære...

Nu åbner Huset for Vækst og Udvikling

At skabe en mere levende midtby i Holstebro er en af de bærende visioner i Byens Plan.  For at være tættere på borgere, foreninger og handelslivet, og for at være midt i den midtby, Holstebro Udvikling arbejder for at gøre mere levende, glæder vi os – sammen med...

Spørgeskema: Hjælp os til en mere attraktiv gågade

Tænk med Er du interesseret i byudvikling? Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Holstebro Udvikling, og vær med i udviklingen. Holstebro Udvikling er et non-profit partnerselskab etableret af Holstebro Kommune og Færchfonden i 2018. Sammen med borgere, virksomheder og...

Er du interesseret i byudvikling? Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Holstebro Udvikling, og vær med i udviklingen.

Om os

Holstebro Udvikling er et non-profit partnerselskab etableret af Holstebro Kommune og Færchfonden i 2018.

Sammen med borgere, virksomheder og organisationer skaber vi rammerne for fremtidens Holstebro.

Du kan også bidrage til udviklingen. Tilmeld dig vores nyhedsmail, og giv din mening til kende på Facebook og LinkedIn.

KONTAKT

Holstebro Udvikling P/S
Nørregade 13
7500 Holstebro

Maj Britt Rosenmeyer Olsen
Adm. direktør
M +45 4026 1900
E-Mail

Tilmeld nyhedsbrev