Menu

Holstebro klar med plan for
de næste mange års byudvikling

24 jun, 2020

Nu er Byens Plan klar – en samlet udviklingsplan for Holstebro midtby, som vil komme til at kunne ses og mærkes i byen i de næste mange år.

Team Vandkunsten har nu afleveret en færdig udviklingsplan for Holstebro midtby til Holstebro Udvikling – også kaldet Byens Plan.

”Ambitionen var at få en visionær og robust plan for, hvordan Holstebro midtby skal udvikle sig i de næste mange år. Det er lykkedes til fulde. Med planen i hånden og mod til at gennemføre den, så har Holstebro alle muligheder for at blive en endnu mere levende og spændende by – en væsentlig vækstmotor for Nordvestjylland,” siger bestyrelsesformand for Holstebro Udvikling, Annemette Færch.

Holstebro Udvikling er etableret i fællesskab mellem Holstebro Kommune og Færchfonden for at sikre en samlet plan for udvikling af Holstebro midtby og efterfølgende at tiltrække in-vestorer til konkrete byudviklingsprojekter. Forud for den færdige plan er gået mere end et år med arkitektkonkurrence, dyb involvering af borgere, foreninger og en lang række andre aktører. Der kom 1000 ideer på bordet fra de lokale, som arkitekterne har taget med i deres arbejde med at skabe Byens Plan.

”Forslagene i Byens Plan vil sætte synlige og vigtige fodspor i Holstebro i generationer. Og he-le vores set up med Holstebro Udvikling har vist sig succesfuldt. Det giver en bred involvering og dermed et stort håndslag på, at vi står sammen om at videreudvikle vores by. Et for-pligtende privat/kommunalt samarbejde som dette er virkelig stærkt,” siger borgmester H.C. Østerby, som samtidig er næstformand i Holstebro Udvikling.

Planen i korte træk
Holstebro har en enestående mulighed for at skabe nye sammenhænge i byen med nye boligområder og spændende byudvikling. Den 70.000 kvm. sygehusgrund placeret centralt i midtbyen spiller naturligt en central rolle i Byens Plan.

Planen skal binde Holstebro bedre sammen og indeholder seks strategier. De handler om: at give plads til flere beboere, styrke byens natur, skabe en mere levende bymidte, bruge kul-turen som dynamo for byens udvikling og styrke forbindelserne på tværs i byen.

De næste skridt
Hvor starter planen, og hvor slutter den? Alt kan jo ikke gennemføres på én gang. Holstebro Kommune skal nu behandle planen og prioritere indsatsen. Byens Plan har forskellige for-slag til Kickstart-projekter: etablering af Enghave Pladsen, Plant 1000 træer osv. Der er mange mindre og større forslag, som kan medvirke til at tænke en ny og bedre sammenhæng ind i byen.

”Som noget af det første skal der laves en detaljeret plan for sygehusgrunden, som snart er klar til en helt ny anvendelse og har stor betydning for at binde byen samme og skabe mere byliv. I Holstebro Udvikling glæder vi os til at hjælpe kommunen med at færdiggøre planen for grunden, ” siger Jesper Larsen, direktør for Holstebro Udvikling.

Involvering af byen er langt fra slut ved afleveringen af Byens Plan.

”Vi bevæger os nu fra de overordnede rammer for udvikling af byen til det konkrete arbejde i de forskellige områder i byen, og dialogen fortsætter. I mange år har Holstebro være kendt som byen, hvor kulturen gør en forskel. Vi har nu også skabt en særlig kultur for byudvikling, og den vil vi gerne bygge videre på.” fortsætter Jesper Larsen.

Klik her, og se hele Byens Plan. 

På vores Facebook-side kan du se eller gense pressemødet.  

Om os

Holstebro Udvikling er et non-profit partnerselskab etableret af Holstebro Kommune og Færchfonden i 2018.

Sammen med borgere, virksomheder og organisationer skaber vi rammerne for fremtidens Holstebro.

Om Holstebro Udvikling

KONTAKT

Holstebro Udvikling P/S
Lægårdvej 10, 3A
7500 Holstebro

CVR: 39680645

Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev