Holstebro klar med plan for
de næste mange års byudvikling

24 jun, 2020

Nu er Byens Plan klar – en samlet udviklingsplan for Holstebro midtby, som vil komme til at kunne ses og mærkes i byen i de næste mange år.

Team Vandkunsten har nu afleveret en færdig udviklingsplan for Holstebro midtby til Holstebro Udvikling – også kaldet Byens Plan.

”Ambitionen var at få en visionær og robust plan for, hvordan Holstebro midtby skal udvikle sig i de næste mange år. Det er lykkedes til fulde. Med planen i hånden og mod til at gennemføre den, så har Holstebro alle muligheder for at blive en endnu mere levende og spændende by – en væsentlig vækstmotor for Nordvestjylland,” siger bestyrelsesformand for Holstebro Udvikling, Annemette Færch.

Holstebro Udvikling er etableret i fællesskab mellem Holstebro Kommune og Færchfonden for at sikre en samlet plan for udvikling af Holstebro midtby og efterfølgende at tiltrække in-vestorer til konkrete byudviklingsprojekter. Forud for den færdige plan er gået mere end et år med arkitektkonkurrence, dyb involvering af borgere, foreninger og en lang række andre aktører. Der kom 1000 ideer på bordet fra de lokale, som arkitekterne har taget med i deres arbejde med at skabe Byens Plan.

”Forslagene i Byens Plan vil sætte synlige og vigtige fodspor i Holstebro i generationer. Og he-le vores set up med Holstebro Udvikling har vist sig succesfuldt. Det giver en bred involvering og dermed et stort håndslag på, at vi står sammen om at videreudvikle vores by. Et for-pligtende privat/kommunalt samarbejde som dette er virkelig stærkt,” siger borgmester H.C. Østerby, som samtidig er næstformand i Holstebro Udvikling.

Planen i korte træk
Holstebro har en enestående mulighed for at skabe nye sammenhænge i byen med nye boligområder og spændende byudvikling. Den 70.000 kvm. sygehusgrund placeret centralt i midtbyen spiller naturligt en central rolle i Byens Plan.

Planen skal binde Holstebro bedre sammen og indeholder seks strategier. De handler om: at give plads til flere beboere, styrke byens natur, skabe en mere levende bymidte, bruge kul-turen som dynamo for byens udvikling og styrke forbindelserne på tværs i byen.

De næste skridt
Hvor starter planen, og hvor slutter den? Alt kan jo ikke gennemføres på én gang. Holstebro Kommune skal nu behandle planen og prioritere indsatsen. Byens Plan har forskellige for-slag til Kickstart-projekter: etablering af Enghave Pladsen, Plant 1000 træer osv. Der er mange mindre og større forslag, som kan medvirke til at tænke en ny og bedre sammenhæng ind i byen.

”Som noget af det første skal der laves en detaljeret plan for sygehusgrunden, som snart er klar til en helt ny anvendelse og har stor betydning for at binde byen samme og skabe mere byliv. I Holstebro Udvikling glæder vi os til at hjælpe kommunen med at færdiggøre planen for grunden, ” siger Jesper Larsen, direktør for Holstebro Udvikling.

Involvering af byen er langt fra slut ved afleveringen af Byens Plan.

”Vi bevæger os nu fra de overordnede rammer for udvikling af byen til det konkrete arbejde i de forskellige områder i byen, og dialogen fortsætter. I mange år har Holstebro være kendt som byen, hvor kulturen gør en forskel. Vi har nu også skabt en særlig kultur for byudvikling, og den vil vi gerne bygge videre på.” fortsætter Jesper Larsen.

Klik her, og se hele Byens Plan. 

På vores Facebook-side kan du se eller gense pressemødet.  

Holstebro Udvikling P/S sætter fokus på FN’s Verdensmål

Fra den 23. august til den 31. oktober 2021, hvor FN starter klimatopmødet COP26 i Glasgow, er verdensmålene i fokus i Holstebro. Det 11. verdensmål handler om bæredygtige byer og lokalsamfund, og det er det, vi tager udgangspunkt i.

Bæredygtighed er i stigende grad et konkurrenceparameter for både virksomheder og byer – og et fokusområde, som Holstebro ikke kommer uden om. FN’s verdensmål er et internationalt initiativ, der kan synes langt væk fra vores hverdag og derfor er lokalt ejerskab og forankring helt essentiel, hvis vi skal flytte os sammen internationalt: Det er nu mere vigtigt end nogensinde, at vi i Holstebro står sammen.

Aktiviteter

Aktørdag 23. august

 

Den 23. august afholdt Holstebro Udvikling P/S i samarbejde med kommunen aktørdag for 90 deltagere fra 45 forskellige virksomheder, organisationer og foreninger.

Verdens Bedste Morgen 10. september

Holstebro Udvikling P/S uddeler sammen med frivillige chokolade og avis om verdensmål, i samarbejde med det landsdækkende initiativ Verdens Bedste Morgen den 10. september 2021.

Børnenes bud på en bæredygtig by

Holstebro Udvikling P/S inviterer i samarbejde med Shane Brox børn til at være med til at bygge fremtidens Holstebro af genbrugsmaterialer, der afsløres i forbindelse med verdensmålsdagen den 14. oktober.

Verdensmålsdag 14. oktober

Den 14. oktober afholdes verdensmålsdag i Holstebro på Store Torv.

Program og mere info følger.

Læs mere om projektet via vores sociale medier:

Er du interesseret i byudvikling? Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Holstebro Udvikling, og vær med i udviklingen.

Om os

Holstebro Udvikling er et non-profit partnerselskab etableret af Holstebro Kommune og Færchfonden i 2018.

Sammen med borgere, virksomheder og organisationer skaber vi rammerne for fremtidens Holstebro.

Du kan også bidrage til udviklingen. Tilmeld dig vores nyhedsmail, og giv din mening til kende på Facebook og LinkedIn.

KONTAKT

Holstebro Udvikling P/S
Nørregade 13
7500 Holstebro

Maj Britt Rosenmeyer Olsen
Adm. direktør
M +45 4026 1900
E-Mail

Tilmeld nyhedsbrev