Menu

Holstebro er et eksempel på progressiv byudvikling

24. sep, 2019

Realdania og Innovationsfonden støtter forskningsprojekt, hvor Holstebro bliver brugt som eksempel på pro-gressiv byudvikling. Anders Brøndum Klein vil i sin treårige erhvervs-ph.d studere samarbejdet og frugterne af det ved et stort byudviklingsprojekt, som bl.a. omfatter en 70.000 kvadratmeter grund i midtbyen. Forsk-ningsresultaterne skal komme mange andre byer til gavn, når der skal byudvikles i fremtiden.

Halvdelen af verdens befolkning bor i dag i byer, og presset stiger på byerne for at være levende og spænden-de byer, som også kan håndtere mange udfordringer i fremtiden. Sådan er det i Danmark og resten af verden.

”Jeg har gode kolleger, som sagde til mig: ’Kig på Holstebro, hvis du vil se spændende byudvikling. I Holste-bro har der allerede være en lang proces med involvering af mange aktører. Fra årsskiftet er byen klar til at føre en masterplan ud i livet, og det giver optimale muligheder for at få rigtig meget ny viden og dermed et funda-ment for at udvikle ny teori om byudvikling, der kan bruges i Holstebro og mange andre byer,” siger Anders Brøndum Klein. Han er i gang med en erhvervs PhD fra Dansk Arkitektur Center på Copenhagen Business School.

Samarbejde skaber vellykkede byer
Ifølge FN er forudsætningen for en bæredygtig udvikling af byerne, at offentlige, private og borgerne begyn-der at arbejde sammen på nye måder. Derfor støtter Realdania og Innovationsfonden ny forskning på området, og Holstebro bliver brugt som eksempel på inspirerende byudvikling.

Med udgangspunkt i Holstebro skal han i sit treårige forskningsprojekt studere, hvordan man skaber et godt og meningsfuldt samarbejde mellem kommunen, de lokale borgere, erhvervslivet og organisationer i forbindel-se med byudviklingsprojekter. Et konkret resultat af forskningsindsatsen kunne blive en ny fagbog om byud-vikling og samarbejde.

Holstebro har det hele
Holstebro har alle de ’ingredienser’, som Anders Brøndum Klein ledte efter: en stor ledig grund midt i byen (sygehusgrunden bliver ledig fra 2021) og rigtig mange, som naturligt har en mening og holdning til udviklin-gen af midtbyen. Desuden er der dannet et udviklingsselskab mellem det private og det offentlige, Holstebro Udvikling P/S.

”Set udefra er Holstebro et pragteksempel på en meget bred involvering blandt byens borgere og andre mål-grupper og med en forankring højt oppe hos både kommunen og en privat aktør, Færchfonden. Det er unikt,” siger Anders Brøndum Klein.

Stolthed til byen
Jesper Larsen, som er direktør for Holstebro Udvikling, er stolt over, at Holstebro er valgt som eksempel i forskningen. Han siger:

”Vi har fra første dag arbejdet med en bred og dyb involvering af rigtig mange målgrupper, fordi vi har en klar forventning om, at det giver en bæredygtig byudvikling, som mange kan se sig selv. Det er da dejligt, når vo-res Holstebro model for samarbejde også kan bruges i forskningen til at inspirere andre til fremtidig byudvik-ling. Vi ser det også som en klar force for de ejendomsudviklere og investorer, som overvejer at investere i Holstebro. De får sikkerhed for, at der er opbakning bag den masterplan, der skal være pegepind for byudvik-lingen i de kommende år. Den er skabt af arkitekter på baggrund af 1000 ideer og forslag fra byens aktører.”

Følger et projekt
Rent praktisk kommer Anders Brøndum Klein til at følge et af mange projekter, der skal arbejde med nye funk-tioner på sygehusgrunden, når masterplanen ligger på bordet. Han håber, at der på den baggrund kan udvikles et attraktivt bydelskoncept, understøttet af en bæredygtig forretningsmodel, som Holstebros borgere, erhvervs- og kulturliv alle kan få glæde af.

Anders Brøndum Klein lægger vægt på, at Holstebro også er interessant i sin egenskab af at være en hovedby med stor betydning for den egn, hvor byen er placeret. Han siger: ”Den viden, som Holstebro bidrager med kan bruges i en lang række andre byer, som står over for de samme udfordringer som Holstebro. I et forsk-ningseksperiment som dette har vi alle muligheder for at prøve ting af og sammen blive klogere på, hvad der virker, og hvad der ikke virker”.

 

Om os

Holstebro Udvikling er et non-profit partnerselskab etableret af Holstebro Kommune og Færchfonden i 2018.

Sammen med borgere, virksomheder og organisationer skaber vi rammerne for fremtidens Holstebro.

Om Holstebro Udvikling

KONTAKT

Holstebro Udvikling P/S
Lægårdvej 10, 3A
7500 Holstebro

CVR: 39680645

Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev