Menu

Andre Områder

Se, hvilke andre områder, der også er kommet forslag til

Andre Områder 

Mere natur og kunst i byrummet 

 

Nyt museum i byen som en ny mødeplads i kommunen

 

Gør biblioteket til et mere attraktivt sted for unge at mødes om skole og lektier.

Rundkørslen ved Nørreportcentret er farlig for bløde trafikanter

Udnyt Den Røde Plads bedre med aktiviteter forbundet med storskærmen og pladsen foran. Om vinteren kan der være skøjtebane og om sommeren events med fokus på storskærmen og pladsen.

 

Flere cykelparkeringer og færre biler i bymidten

 

Kirkepladsen bør lukkes for gennemkørsel

 

Få noget mere liv på Færch Torvet igen

 

Hovedforbindelserne mellem City og de nye byområder på sygehusgrunden og slagteriet skal planlægges for gående og cyklende. Det skal være nemmere at gå og cykle til mål i bymidten end at køre i bil. 

 

Holstebro Kommune skal have en mere alsidig boligmasse og ikke kun tilbyde nyudstykkede parcelhusgrunde. 

 

Der mangler en legeplads i bymidten med plads til både børn og voksne. Man kunne rive det nuværende Scala-kompleks ned og bygge legepladsen der. 

 

Nye, attraktive ungdomsboliger i midtbyen, så b.la. VIAs pendlende studerende vil overveje at bosætte sig.  

 

Knyt det grønne tættere til byen. Den opleves nu opdelt og kan forbindes bedre med grønne arealer.

 

Generelt ikke godt at færdes som gående eller cyklende.

 

Tagterrasse på taget af Nørreportcentret med mulighed for bar og spisning om sommeren

 

Tænk både i unge og gamle, når der bygges nyt. Det er til gavn for begge grupper og set gjort med stor succes før i Europa.

 

Holstebro bymidte, som omfatter City, sygehusgrunden, slagteriet, Nørreport og, sandsynligvis om få år, Orlik-grunden, skal bebygges tæt, så en større del af befolkningen vil bo tæt på byens centrum. Resultatet af denne vision bliver at der bliver mere byliv, større butiksomsætning og mere kultur.

 

 

 

 

 

Kontakt

Hvis du er interesseret i byudvikling og gerne vil vide mere, så tag fat i

Maj Britt Rosenmeyer Olsen

+45 4026 1900

Om os

Holstebro Udvikling er et non-profit partnerselskab etableret af Holstebro Kommune og Færchfonden i 2018.

Sammen med borgere, virksomheder og organisationer skaber vi rammerne for fremtidens Holstebro.

Om Holstebro Udvikling

KONTAKT

Holstebro Udvikling P/S
Lægårdvej 10, 3A
7500 Holstebro

CVR: 39680645

Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev