Tak for kæmpe opbakning i 2019

18 dec, 2019

Når vi i Holstebro Udvikling fremlægger Byens Plan midt i marts 2020, sker det på baggrund af et kæmpestort engagement fra alle sider i 2019.

Den gode udvikling kommer ikke af sig selv. Den kommer, når mennesker sætter sig sammen, tænker nyt, tænker højt og efterfølgende sætter handling bag tankerne.

Hundredevis af borgere har været engageret i processen og virksomheder, organisationer og kommunen har spillet smukt med. Tre nøje udvalgte teams af arkitekter og byplanlæggere har i den grad lagt sig i selen for at omsætte de mange ideer til en konkret plan for en langtidsholdbar udvikling af midtbyen i Holstebro.

Efter en spændende arkitektkonkurrence bad vi Team Vandkunsten om at udarbejde den egentlige udviklingsplan for midtbyen, og vi forventer at kunne præsentere planen medio marts 2020.

Vandkunstens arbejde her og nu

Med det brede engagement i 2019 omkring udviklingen af Holstebro med udgangspunkt i Sygehusgrunden er der alt mulig grund til at være optimistisk for fremtiden.

Men det er også vigtigt at slå fast, at de store forandringer ikke kommer fra den ene dag til den anden.

Når det gælder de store træk, pågår der et stort planarbejde, og vi skal have investorer på banen, som kan se ideen i at investere i en by med visioner, og har mod til at føre dem ud i livet over en årrække.

Men planarbejdet skal hurtigt i gang, og vi skal have åbnet for de første konkrete projekter på sygehusgrunden.

Vandkunsten arbejder også med forslag til at centrere handelslivet i midtbyen, så den fortsat kan tiltrække mange menneske samt at gøre Enghaven til et attraktivt byrum og endelig på at trække anlægget helt op til Nørreport for at skabe en bedre forbindelse fra gågaderne til banegården på Stationsvej.

Det vil alt sammen fremgår af den samlede udviklingsplan.

Den korte bane

Det er ekstremt vigtigt, at der sker noget på den helt korte bane. Her spiller alle, der har interesse i byens liv, en vigtig rolle, og der er ingen grund til at vente på den store plan for at komme i gang.

Vi har nedsat en taskforce med lokale kræfter, der skal lægge en konkret strategi for de tomme butikker i bymidten. Både forskning og erfaring viser, at tingene blomstrer, når man får idéer på tværs af normale samarbejdsrelationer og samtidig har lidt penge at gøre godt med.

Holstebro Udvikling støtter arbejdet med den helt nære og lokale udvikling, ligesom vi er klar til en snak med alle, som måtte have konkrete idéer til, hvordan vi skaber liv i bymidten på alle fronter.

2019 var et fantastisk år. Ved fælles hjælp bliver året overgået i 2020. Sammen udvikler vi Holstebro by.

I denne artikel fra Dagbladet Holstebro-Struer kan du læse en opsamling på vores aktiviteter i løbet af året, og hvordan vi fortsætter arbejdet.  

Glædelig jul og godt nytår.
Jesper Larsen, direktør i Holstebro Udvikling P/S

Holstebro Udvikling P/S sætter fokus på FN’s Verdensmål

Fra den 23. august til den 31. oktober 2021, hvor FN starter klimatopmødet COP26 i Glasgow, er verdensmålene i fokus i Holstebro. Det 11. verdensmål handler om bæredygtige byer og lokalsamfund, og det er det, vi tager udgangspunkt i.

Bæredygtighed er i stigende grad et konkurrenceparameter for både virksomheder og byer – og et fokusområde, som Holstebro ikke kommer uden om. FN’s verdensmål er et internationalt initiativ, der kan synes langt væk fra vores hverdag og derfor er lokalt ejerskab og forankring helt essentiel, hvis vi skal flytte os sammen internationalt: Det er nu mere vigtigt end nogensinde, at vi i Holstebro står sammen.

Aktiviteter

Aktørdag 23. august

 

Den 23. august afholdt Holstebro Udvikling P/S i samarbejde med kommunen aktørdag for 90 deltagere fra 45 forskellige virksomheder, organisationer og foreninger.

Verdens Bedste Morgen 10. september

Holstebro Udvikling P/S uddeler sammen med frivillige chokolade og avis om verdensmål, i samarbejde med det landsdækkende initiativ Verdens Bedste Morgen den 10. september 2021.

Børnenes bud på en bæredygtig by

Holstebro Udvikling P/S inviterer i samarbejde med Shane Brox børn til at være med til at bygge fremtidens Holstebro af genbrugsmaterialer, der afsløres i forbindelse med verdensmålsdagen den 14. oktober.

Verdensmålsdag 14. oktober

Den 14. oktober afholdes verdensmålsdag i Holstebro på Store Torv.

Program og mere info følger.

Læs mere om projektet via vores sociale medier:

Er du interesseret i byudvikling? Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Holstebro Udvikling, og vær med i udviklingen.

Om os

Holstebro Udvikling er et non-profit partnerselskab etableret af Holstebro Kommune og Færchfonden i 2018.

Sammen med borgere, virksomheder og organisationer skaber vi rammerne for fremtidens Holstebro.

Du kan også bidrage til udviklingen. Tilmeld dig vores nyhedsmail, og giv din mening til kende på Facebook og LinkedIn.

KONTAKT

Holstebro Udvikling P/S
Nørregade 13
7500 Holstebro

Maj Britt Rosenmeyer Olsen
Adm. direktør
M +45 4026 1900
E-Mail

Tilmeld nyhedsbrev