Tre arkitektteams udvalgt til dyst i Holstebro

8 apr, 2019

Ud af 19 teams har bestyrelsen for Holstebro Udvikling P/S valgt Vandkunsten, AART og Lendager Group til at give hvert deres bud på en langsigtet udviklingsplan for midtbyen i Holstebro. Planen skal blandt andet omfatte den 70.000 kvadratmeter store sygehusgrund midt i byen.

Det var en svær opgave, der ventede styregruppen og bestyrelsen bag Holstebro Udvikling P/S, da hele 19 arkitektteams bød ind på opgaven om at udvikle fremtidens midtby i Holstebro.

– Der var tale om 19 meget spændende teams. Valget er faldet på de tre teams, som bestyrelsen mener, bedst kan løfte opgaven ud fra de kriterier, der er sat op, siger direktør for Holstebro Udvikling, Jesper Larsen.

”Team AART”, ”Team Vandkunsten” og ”Team Lendager”er de tre tværfaglige hold, der nu skal spidse blyanterne og de næste måneder slå streger til en langsigtet og sammenhængende udviklingsplan for midtbyen i Holstebro.  

Hvert team består af en hovedrådgiver og et antal samarbejdspartnere.

Forskellige bud i sigte

Ved valget af de teams har bestyrelsen lagt op til at få tre forskellige bud, vurderer Rasmus Cassøe, der er partner i byplantegnestuen CFBO, som afvikler arkitektkonkurrencen for Holstebro Udvikling.

CFBO er lige nu ved at lægge sidste hånd på konkurrencematerialet til de tre teams.

– Vi har fået rigtig mange forslag fra borgere, virksomheder og organisationer i Holstebro de seneste måneder, og det er i høj grad de input, vi nu beder de tre teams tage afsæt i og gøre til konkrete ideer, siger Rasmus Cassøe.

Med tre så forskellige og så ekstremt kompetente arkitektteams er jeg sikker på, vi får nogle vildt imponerende og ambitiøse bud på udviklingen af midtbyen i Holstebro. Det bliver en plan, som får betydning for livet i byen de næste mange år, siger han.

Attraktivt for investorer

De tre bud på udviklingsplaner skal ligge klar i løbet af efteråret, hvorefter Holstebro Udvikling vil udpege én vinder, som skal udforme den endelig plan for udviklingen af Holstebros midtby.  

Udviklingsplanen skal blandt andet omfatte den 70.000 kvadratmeter store grund midt i byen, som bliver ledig, når Hospitalsenheden Vest rykker til Gødstrup i 2021.

Planen skal efterfølgende være med til at skabe interesse hos og gennemsigtighed for investorer og andre, der vil udvikle helt konkrete byprojekter i Holstebro.

 

Fakta om de tre teams

Bestyrelsen i Holstebro Udvikling P/S har valgt følgende tre tværfaglige arkitektteams til at komme med deres bud på en ambitiøs og langsigtet udviklingsplan for Holstebro midtby.

Team AART

Hovedrådgiver: AART

Underrådgivere og konsulenter: SLA og NIRAS, T. Jakobsen og P. Sand

AART Arkitekter står blandt andet bag det prisvindende kulturhus og bibliotek ’Kulturværftet’ i Helsingør og vikingemuseet i Oslo. Det er også AART Arkitekter der har til opgave at omdanne Aarhus Kommunehospital til en campus integreret i byen.

I begrundelsen for valget lægger bestyrelsen vægt på det præcist sammensatte hold med lokal repræsentation, der udover kompetencer inden for strategisk byplanlægning og bybygning, landskab og trafikplanlægning, også rummer kompetencer inden for klimatilpasning, byliv, kultur, midlertidighed og kunst i byen.  


Team Vandkunsten

Hovedrådgiver: Tegnestuen Vandkunsten

Underrådgivere og konsulenter: Skaarup Landskab, ÅF, Torben Schønherr og ICP

Tegnestuen Vandkunsten har blandt andet lavet byudvikling på Køge Kyst, Svendborg Havn og i bydelen Aalborg Øst.

At valget faldt på dem, begrunder bestyrelsen med en god forståelse for opgaven og kompleksiteten, et præcist sammensat hold, der udover kompetencer inden for strategisk byplanlægning og bybygning, landskab og trafikplanlægning også rummer en meget stor kompetence inden for detailhandel og detailhandelsplanlægning.


Team Lendager

Hovedrådgiver: Lendager Group

Underrådgivere og konsulenter: TRANSFORM og Rambøll

Lendager Group tegner sig for en del af det nyeste byggeri i Ørestad Syd på Amager i København, med hvad der beskrives som verdens mest bæredygtige byggeri.

Lendager Group arbejder allerede i Holstebro, hvor de er med til at udvikle slagterigrunden. I begrundelsen for udvælgelsen lægger bestyrelsen vægt på den særlig kompetence og forståelse for bæredygtighed og cirkulær økonomi, som vurderes at være relevant og interessant i forhold til udviklingen af særligt sygehusgrunden.

 

Holstebro Udvikling P/S sætter fokus på FN’s Verdensmål

Fra den 23. august til den 31. oktober 2021, hvor FN starter klimatopmødet COP26 i Glasgow, er verdensmålene i fokus i Holstebro. Det 11. verdensmål handler om bæredygtige byer og lokalsamfund, og det er det, vi tager udgangspunkt i.

Bæredygtighed er i stigende grad et konkurrenceparameter for både virksomheder og byer – og et fokusområde, som Holstebro ikke kommer uden om. FN’s verdensmål er et internationalt initiativ, der kan synes langt væk fra vores hverdag og derfor er lokalt ejerskab og forankring helt essentiel, hvis vi skal flytte os sammen internationalt: Det er nu mere vigtigt end nogensinde, at vi i Holstebro står sammen.

Aktiviteter

Aktørdag 23. august

 

Den 23. august afholdt Holstebro Udvikling P/S i samarbejde med kommunen aktørdag for 90 deltagere fra 45 forskellige virksomheder, organisationer og foreninger.

Verdens Bedste Morgen 10. september

Holstebro Udvikling P/S uddeler sammen med frivillige chokolade og avis om verdensmål, i samarbejde med det landsdækkende initiativ Verdens Bedste Morgen den 10. september 2021.

Børnenes bud på en bæredygtig by

Holstebro Udvikling P/S inviterer i samarbejde med Shane Brox børn til at være med til at bygge fremtidens Holstebro af genbrugsmaterialer, der afsløres i forbindelse med verdensmålsdagen den 14. oktober.

Verdensmålsdag 14. oktober

Den 14. oktober afholdes verdensmålsdag i Holstebro på Store Torv.

Program og mere info følger.

Læs mere om projektet via vores sociale medier:

Er du interesseret i byudvikling? Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Holstebro Udvikling, og vær med i udviklingen.

Om os

Holstebro Udvikling er et non-profit partnerselskab etableret af Holstebro Kommune og Færchfonden i 2018.

Sammen med borgere, virksomheder og organisationer skaber vi rammerne for fremtidens Holstebro.

Du kan også bidrage til udviklingen. Tilmeld dig vores nyhedsmail, og giv din mening til kende på Facebook og LinkedIn.

KONTAKT

Holstebro Udvikling P/S
Nørregade 13
7500 Holstebro

Maj Britt Rosenmeyer Olsen
Adm. direktør
M +45 4026 1900
E-Mail

Tilmeld nyhedsbrev