Menu

Delområde/ Enghaven

Byens fleksible agora

Enghaven er i dag et stort udefineret, udflydende rum eller trafik-ar midt i Holstebro. Det er byens centrale parkeringsplads, bagsiden til byens handelsgader og alligevel er det for mange mennesker ankomstpladsen og det første møde med byen. Hvor er byen? Hvilken vej ligger gågaden? Vi har nok alle stået i situationen. Det er ikke specielt for Holstebro, for samme problematik har næsten alle danske handelsbyer med en central gågade.

PRIMUS MOTOR – MERE LIV, MERE HANDEL

En af hovedideerne i forhold til at udvikle og skabe en ny dynamik i Holstebro Midtby er at flytte Kvickly fra en meget landskabelig attraktiv plads i udkanten af midtbyen til central plads inde i bymidtens centrale del. En af forslagets strategier er at koncentrere handlen i midtbyen nord for åen og lade Sønderland blive et attraktivt bynært beboelsesområde. Den langstrakte gågadestruktur med døde ender nedbrydes med henblik på at skabe netværksstruktur med sidegaderne, hvor man i stedet kan bevæge sig mere labyrintisk og rundt i loops. På den nuværende placering ligger Kvickly med en død facade på en af de mest attraktive rekreative og bynære beboelsesområder langs Storå. Den udgør den sydlige ende af det langstrakte nord-sydgående handelsstrøg, men den skaber på sin nuværende placering ikke liv og menneskestrøm nok til, at den kan holde liv i Sønderlands butikker. Derfor må Kvickly anses for nærmest at være en satellit i kanten af midtbyen, som man kører til og fra uden at gå andre ærinder.

Ved at flytte Kvickly til en central og attraktiv plads som Enghaven, vil man kunne trække mange handlende helt ind i bykernen og skabe synergi med bymidtens ørige centrale handelsliv. I forhold til udviklingen af sygehusgrunden er det også vigtigt at skabe en ny balance, og der vil en primus motor som Kvickly, sammen med en ny dynamisk og moderne pladsdannelse, rykke tyngdepunktet en smule i den rigtige retning.

ET CENTRALT BYRUM

Enghaven må betragtes som en oplagt mulighed for at tilføre Holstebro et helt nyt byrum. At tøjle det store rum er en vigtig brik i strategien for styrke midtbyen ved at samle og koncentrere byliv og handel. Ved Enghaven skal der sættes ind med alle virkemidler, for den rumlige skala på Enghaven er i dag ude af proportion med resten af byen. Enghaven skal nedskaleres og gives en mere klassisk ramme og størrelse, så den naturligt kan indgå ligeværdigt i byens øvrige netværk af pladser og gader. Pladsen gøres til et byrum med facader, der favner og tager imod, så bagsidestemningen bliver vendt til oplevelsen af et attraktivt byrum centralt i byen.

Med placering af en ny biograf og ved at etablere boliger og en ny dagligvarebutik, f.eks. Kvickly, på Enghavens nordlige halvdel, hvor terrænet næsten springer en etage, er det muligt at reducere pladsen i størrelse og samtidig skabe en attraktiv solside med en terrasseret have, der skjuler dagligvarebutikkens ellers døde facader. Den terrasserede sydvendte have forbinder terrænforskel i byen på dette sted. Haven vil være en del af pladsens nordfacade, fra hvis frodige terrasser man kan overskue pladsen.

Læs mere om udviklingen af Enghaven på side 48 i Byens Plan 

Kontakt

Hvis du er interesseret i byudvikling og gerne vil vide mere, så tag fat i

Maj Britt Rosenmeyer Olsen

Bliv kontaktet

Du har også mulighed for at
blive kontaktet – udfyld blot
denne formular

Om os

Holstebro Udvikling er et non-profit partnerselskab etableret af Holstebro Kommune og Færchfonden i 2018.

Sammen med borgere, virksomheder og organisationer skaber vi rammerne for fremtidens Holstebro.

Om Holstebro Udvikling

KONTAKT

Holstebro Udvikling P/S
Lægårdvej 10, 3A
7500 Holstebro

CVR: 39680645

Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev