Menu

Delområde/ Nørreport

Hængslet mellem by og station

Nørreport har tidligere, som navnet antyder, været porten mellem midtbyen og industriområdet, men det er ikke tilfældet i dag. Området virker som en barriere imellem vigtige byområder; midtbyen, slagterigrunden og sygehusgrunden.

Det er vigtigt at få et velfungerende hængsel, som styrker bløde trafikanters færd mellem midtbyen og station og busterminal. Dette vil også fremme koblingen til slagterigrunden og sygehuskvarteret.

Forbindelsen til stationen tydeliggøres med ny bebyggelse nord for Lægårdvej. En karré mod øst og en stangbebyggelse som forlængelse af det eksisterende postkontor mod vest. Forløbet udformes som en fortsættelse af middelalderbyens gadeforløb.

Karréen skal bestå af erhverv mod syd og derudover blandede boliger. Det gamle postkontor transformeres til studieboliger med en tilføjelse ovenpå i den nordlige ende. Mod syd placeres erhverv samt udadvendt erhverv i stueetagen.

Koblingen mellem sygehusgrunden og Nørreport forstærkes med et langt grønt træk på tværs af de to områder. På sygehusgrunden trækkes landskabet ind fra Lystanlægget, under sengebygningen og op gennem slugten. Den gennemskæres af Lægårdvej, men fortsætter på den anden side som parkareal og grøn parkeringsplads.

Læs mere om udviklingen af Nørreport på side 56 i Byens Plan 

 

 

Kontakt

Hvis du er interesseret i byudvikling og gerne vil vide mere, så tag fat i

Maj Britt Rosenmeyer Olsen

Bliv kontaktet

Du har også mulighed for at
blive kontaktet – udfyld blot
denne formular

Om os

Holstebro Udvikling er et non-profit partnerselskab etableret af Holstebro Kommune og Færchfonden i 2018.

Sammen med borgere, virksomheder og organisationer skaber vi rammerne for fremtidens Holstebro.

Om Holstebro Udvikling

KONTAKT

Holstebro Udvikling P/S
Lægårdvej 10, 3A
7500 Holstebro

CVR: 39680645

Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev