Delområde/ Nørreport

Hængslet mellem by og station

Nørreport har tidligere, som navnet antyder, været porten mellem midtbyen og industriområdet, men det er ikke tilfældet i dag. Området virker som en barriere imellem vigtige byområder; midtbyen, slagterigrunden og sygehusgrunden.

Det er vigtigt at få et velfungerende hængsel, som styrker bløde trafikanters færd mellem midtbyen og station og busterminal. Dette vil også fremme koblingen til slagterigrunden og sygehuskvarteret.

Forbindelsen til stationen tydeliggøres med ny bebyggelse nord for Lægårdvej. En karré mod øst og en stangbebyggelse som forlængelse af det eksisterende postkontor mod vest. Forløbet udformes som en fortsættelse af middelalderbyens gadeforløb.

Karréen skal bestå af erhverv mod syd og derudover blandede boliger. Det gamle postkontor transformeres til studieboliger med en tilføjelse ovenpå i den nordlige ende. Mod syd placeres erhverv samt udadvendt erhverv i stueetagen.

Koblingen mellem sygehusgrunden og Nørreport forstærkes med et langt grønt træk på tværs af de to områder. På sygehusgrunden trækkes landskabet ind fra Lystanlægget, under sengebygningen og op gennem slugten. Den gennemskæres af Lægårdvej, men fortsætter på den anden side som parkareal og grøn parkeringsplads.

Læs mere om udviklingen af Nørreport på side 56 i Byens Plan 

 

 

Kontakt

Hvis du er interesseret i byudvikling og gerne vil vide mere, så tag fat i

Maj Britt Rosenmeyer Olsen

Bliv kontaktet

Du har også mulighed for at
blive kontaktet – udfyld blot
denne formular

Holstebro Udvikling P/S sætter fokus på FN’s Verdensmål

Fra den 23. august til den 31. oktober 2021, hvor FN starter klimatopmødet COP26 i Glasgow, er verdensmålene i fokus i Holstebro. Det 11. verdensmål handler om bæredygtige byer og lokalsamfund, og det er det, vi tager udgangspunkt i.

Bæredygtighed er i stigende grad et konkurrenceparameter for både virksomheder og byer – og et fokusområde, som Holstebro ikke kommer uden om. FN’s verdensmål er et internationalt initiativ, der kan synes langt væk fra vores hverdag og derfor er lokalt ejerskab og forankring helt essentiel, hvis vi skal flytte os sammen internationalt: Det er nu mere vigtigt end nogensinde, at vi i Holstebro står sammen.

Aktiviteter

Aktørdag 23. august

 

Den 23. august afholdt Holstebro Udvikling P/S i samarbejde med kommunen aktørdag for 90 deltagere fra 45 forskellige virksomheder, organisationer og foreninger.

Verdens Bedste Morgen 10. september

Holstebro Udvikling P/S uddeler sammen med frivillige chokolade og avis om verdensmål, i samarbejde med det landsdækkende initiativ Verdens Bedste Morgen den 10. september 2021.

Børnenes bud på en bæredygtig by

Holstebro Udvikling P/S inviterer i samarbejde med Shane Brox børn til at være med til at bygge fremtidens Holstebro af genbrugsmaterialer, der afsløres i forbindelse med verdensmålsdagen den 14. oktober.

Verdensmålsdag 14. oktober

Den 14. oktober afholdes verdensmålsdag i Holstebro på Store Torv.

Program og mere info følger.

Læs mere om projektet via vores sociale medier:

Er du interesseret i byudvikling? Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Holstebro Udvikling, og vær med i udviklingen.

Om os

Holstebro Udvikling er et non-profit partnerselskab etableret af Holstebro Kommune og Færchfonden i 2018.

Sammen med borgere, virksomheder og organisationer skaber vi rammerne for fremtidens Holstebro.

Du kan også bidrage til udviklingen. Tilmeld dig vores nyhedsmail, og giv din mening til kende på Facebook og LinkedIn.

KONTAKT

Holstebro Udvikling P/S
Nørregade 13
7500 Holstebro

Maj Britt Rosenmeyer Olsen
Adm. direktør
M +45 4026 1900
E-Mail

Tilmeld nyhedsbrev