Menu

Delområde/ Sønderland

Genskabelse af vigtige landskabstræk

Studeres historiske kort over Holstebro er det meget tankevækkende, at Storå og Vegen Å har slået store sving i området lige opstrøms Storbro og det vadested, som oprindeligt har været grunden til, at byen er opstået netop her. Det opleves i dag som en særdeles barsk skæbne, dette hjørne af Holstebro Midtby har lidt, som konsekvens af den løbende byudvikling i det forrige århundrede. Det er påfaldende lidt Storåen fylder i bybilledet i dag mellem de to broer, hvor Sønderbrogade krydser åen i øst og i vest. Storåens bredder er gennem byen presset, så der kun er smalle grønne brinker eller hårde kanter. Sønderbrogade er nøgternt rullet ud over åen uden at antyde, at her krydser man byens moderstrøm og en af Danmarks bedste lakseåer.

Byen væsentligste bro, Storbro, må også siges at være helt anderledes for sine forgængere. Urbaniseringen af dette sted med en etagebygning, som spænder på tværs af åen, er nok ikke det arkitektoniske svar man ville have nået frem til i dag, hvor klima, natur og miljøbevidsthed spiller en væsentlig rolle, når vi lader vores bebyggede miljø møde den fritstømmende natur. Tiden må vise, om man, som på gamle smukke historiske fotos, igen kan stå på en smuk, regulær bro med et fint gelænder til hver side.

GENSKABELSE AF VIGTIGE LANDSKABSTRÆK

Det er nødvendigt at tænke radikalt om Storå for at styrke nærværet til vandet og dette essentielle landskabstræk gennem byen. Grebet øst for Storbro er at nedlægge og flytte Kvickly fra sin nuværende position. En mulig ny placering kunne være ved Enghaven. Målet med dette by-landskabelige greb er genskabe vitale grønne omgivelser omkring det sted, hvor Vegen Å og Storåen engang flettedes sig sammen i store bugtede forløb. Fra at være et ufølsomt og rodet område med brede vejudlæg og en overdimensioneret dagligvarebutik, som nærmest stikker ryggen ud i åen, kan området omdannes til en attraktiv offentligt tilgængelig park med å-boliger og en tæt tilknytning til Holstebro Kunstmuseum og de landskabelige forbindelser ud langs både Vegen Å og Storåen.

LILLE Ø

Team Vandkunsten kalder den nye offentlige park og den integrerede parkbebyggelse Lille Ø. Bearbejdningen af området, som vises, er et udsnit af det samlede greb, hvor Kvickly flyttes og tilhørende parkering fjernes til fordel for at skabe et sammenhængende parkområde, som knytter Storå, Vegen Ås udløb, nye å-boliger og Holstebro Kunstmuseum sammen.

Læs mere om Sønderland i Byens Plan på side 60. 

 

 

Kontakt

Hvis du er interesseret i byudvikling og gerne vil vide mere, så tag fat i

Maj Britt Rosenmeyer Olsen

Bliv kontaktet

Du har også mulighed for at
blive kontaktet – udfyld blot
denne formular

Om os

Holstebro Udvikling er et non-profit partnerselskab etableret af Holstebro Kommune og Færchfonden i 2018.

Sammen med borgere, virksomheder og organisationer skaber vi rammerne for fremtidens Holstebro.

Om Holstebro Udvikling

KONTAKT

Holstebro Udvikling P/S
Lægårdvej 10, 3A
7500 Holstebro

CVR: 39680645

Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev