Delområde/ Sønderland

Genskabelse af vigtige landskabstræk

Studeres historiske kort over Holstebro er det meget tankevækkende, at Storå og Vegen Å har slået store sving i området lige opstrøms Storbro og det vadested, som oprindeligt har været grunden til, at byen er opstået netop her. Det opleves i dag som en særdeles barsk skæbne, dette hjørne af Holstebro Midtby har lidt, som konsekvens af den løbende byudvikling i det forrige århundrede. Det er påfaldende lidt Storåen fylder i bybilledet i dag mellem de to broer, hvor Sønderbrogade krydser åen i øst og i vest. Storåens bredder er gennem byen presset, så der kun er smalle grønne brinker eller hårde kanter. Sønderbrogade er nøgternt rullet ud over åen uden at antyde, at her krydser man byens moderstrøm og en af Danmarks bedste lakseåer.

Byen væsentligste bro, Storbro, må også siges at være helt anderledes for sine forgængere. Urbaniseringen af dette sted med en etagebygning, som spænder på tværs af åen, er nok ikke det arkitektoniske svar man ville have nået frem til i dag, hvor klima, natur og miljøbevidsthed spiller en væsentlig rolle, når vi lader vores bebyggede miljø møde den fritstømmende natur. Tiden må vise, om man, som på gamle smukke historiske fotos, igen kan stå på en smuk, regulær bro med et fint gelænder til hver side.

GENSKABELSE AF VIGTIGE LANDSKABSTRÆK

Det er nødvendigt at tænke radikalt om Storå for at styrke nærværet til vandet og dette essentielle landskabstræk gennem byen. Grebet øst for Storbro er at nedlægge og flytte Kvickly fra sin nuværende position. En mulig ny placering kunne være ved Enghaven. Målet med dette by-landskabelige greb er genskabe vitale grønne omgivelser omkring det sted, hvor Vegen Å og Storåen engang flettedes sig sammen i store bugtede forløb. Fra at være et ufølsomt og rodet område med brede vejudlæg og en overdimensioneret dagligvarebutik, som nærmest stikker ryggen ud i åen, kan området omdannes til en attraktiv offentligt tilgængelig park med å-boliger og en tæt tilknytning til Holstebro Kunstmuseum og de landskabelige forbindelser ud langs både Vegen Å og Storåen.

LILLE Ø

Team Vandkunsten kalder den nye offentlige park og den integrerede parkbebyggelse Lille Ø. Bearbejdningen af området, som vises, er et udsnit af det samlede greb, hvor Kvickly flyttes og tilhørende parkering fjernes til fordel for at skabe et sammenhængende parkområde, som knytter Storå, Vegen Ås udløb, nye å-boliger og Holstebro Kunstmuseum sammen.

Læs mere om Sønderland i Byens Plan på side 60. 

 

 

Kontakt

Hvis du er interesseret i byudvikling og gerne vil vide mere, så tag fat i

Maj Britt Rosenmeyer Olsen

Bliv kontaktet

Du har også mulighed for at
blive kontaktet – udfyld blot
denne formular

Holstebro Udvikling P/S sætter fokus på FN’s Verdensmål

Fra den 23. august til den 31. oktober 2021, hvor FN starter klimatopmødet COP26 i Glasgow, er verdensmålene i fokus i Holstebro. Det 11. verdensmål handler om bæredygtige byer og lokalsamfund, og det er det, vi tager udgangspunkt i.

Bæredygtighed er i stigende grad et konkurrenceparameter for både virksomheder og byer – og et fokusområde, som Holstebro ikke kommer uden om. FN’s verdensmål er et internationalt initiativ, der kan synes langt væk fra vores hverdag og derfor er lokalt ejerskab og forankring helt essentiel, hvis vi skal flytte os sammen internationalt: Det er nu mere vigtigt end nogensinde, at vi i Holstebro står sammen.

Aktiviteter

Aktørdag 23. august

 

Den 23. august afholdt Holstebro Udvikling P/S i samarbejde med kommunen aktørdag for 90 deltagere fra 45 forskellige virksomheder, organisationer og foreninger.

Verdens Bedste Morgen 10. september

Holstebro Udvikling P/S uddeler sammen med frivillige chokolade og avis om verdensmål, i samarbejde med det landsdækkende initiativ Verdens Bedste Morgen den 10. september 2021.

Børnenes bud på en bæredygtig by

Holstebro Udvikling P/S inviterer i samarbejde med Shane Brox børn til at være med til at bygge fremtidens Holstebro af genbrugsmaterialer, der afsløres i forbindelse med verdensmålsdagen den 14. oktober.

Verdensmålsdag 14. oktober

Den 14. oktober afholdes verdensmålsdag i Holstebro på Store Torv.

Program og mere info følger.

Læs mere om projektet via vores sociale medier:

Er du interesseret i byudvikling? Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Holstebro Udvikling, og vær med i udviklingen.

Om os

Holstebro Udvikling er et non-profit partnerselskab etableret af Holstebro Kommune og Færchfonden i 2018.

Sammen med borgere, virksomheder og organisationer skaber vi rammerne for fremtidens Holstebro.

Du kan også bidrage til udviklingen. Tilmeld dig vores nyhedsmail, og giv din mening til kende på Facebook og LinkedIn.

KONTAKT

Holstebro Udvikling P/S
Nørregade 13
7500 Holstebro

Maj Britt Rosenmeyer Olsen
Adm. direktør
M +45 4026 1900
E-Mail

Tilmeld nyhedsbrev