Menu

Vision/ En mere levende midtby

En levende by med et stærkt handelsliv

ET STYRKET HANDELSLIV

Holstebro har et godt, men svækket handelsliv. Sønderland i syd er decideret udfordret af butiksdød. Her foreslår Team Vandkunsten, at man ændrer på handelsstrukturen i bymidten. Kvickly, der ligger på Sønderland, flyttes op til Enghaven, hvor den vil indgå i et nyt handelsloop, der vil styrke og koncentrere Holstebros handelsliv.
Det er vigtigt, at butikkerne samles og fortættes i et handelsloop i den centrale bykerne. Handelsloopet består af gågader med større dagligvarebutikker i kanterne. Dette vil styrke byens handelslivsprofil.

NYE BYRUM

I forbindelse med flytningen af Kvickly omdannes Enghaven til et nyt og attraktivt byrum – en byens agora. Kirkepladsen har et stort uudnyttet potentiale og skal på sigt gives større betydning i byens hierarki af smukke byrum. Rådhuset og biblioteket tangerer Kirkepladsen, og samlet set bør stedet være mere synligt i byen.

Læs mere i Byens Plan på side 12.  

Kontakt

Hvis du er interesseret i byudvikling og gerne vil vide mere, så tag fat i

Maj Britt Rosenmeyer Olsen

Bliv kontaktet

Du har også mulighed for at
blive kontaktet – udfyld blot
denne formular

Om os

Holstebro Udvikling er et non-profit partnerselskab etableret af Holstebro Kommune og Færchfonden i 2018.

Sammen med borgere, virksomheder og organisationer skaber vi rammerne for fremtidens Holstebro.

Om Holstebro Udvikling

KONTAKT

Holstebro Udvikling P/S
Lægårdvej 10, 3A
7500 Holstebro

CVR: 39680645

Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev