Vision/ En mere levende midtby

En levende by med et stærkt handelsliv

ET STYRKET HANDELSLIV

Holstebro har et godt, men svækket handelsliv. Sønderland i syd er decideret udfordret af butiksdød. Her foreslår Team Vandkunsten, at man ændrer på handelsstrukturen i bymidten. Kvickly, der ligger på Sønderland, flyttes op til Enghaven, hvor den vil indgå i et nyt handelsloop, der vil styrke og koncentrere Holstebros handelsliv.
Det er vigtigt, at butikkerne samles og fortættes i et handelsloop i den centrale bykerne. Handelsloopet består af gågader med større dagligvarebutikker i kanterne. Dette vil styrke byens handelslivsprofil.

NYE BYRUM

I forbindelse med flytningen af Kvickly omdannes Enghaven til et nyt og attraktivt byrum – en byens agora. Kirkepladsen har et stort uudnyttet potentiale og skal på sigt gives større betydning i byens hierarki af smukke byrum. Rådhuset og biblioteket tangerer Kirkepladsen, og samlet set bør stedet være mere synligt i byen.

Læs mere i Byens Plan på side 12.  

Kontakt

Hvis du er interesseret i byudvikling og gerne vil vide mere, så tag fat i

Maj Britt Rosenmeyer Olsen

Bliv kontaktet

Du har også mulighed for at
blive kontaktet – udfyld blot
denne formular

Er du interesseret i byudvikling? Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Holstebro Udvikling, og vær med i udviklingen.

Om os

Holstebro Udvikling er et non-profit partnerselskab etableret af Holstebro Kommune og Færchfonden i 2018.

Sammen med borgere, virksomheder og organisationer skaber vi rammerne for fremtidens Holstebro.

Du kan også bidrage til udviklingen. Tilmeld dig vores nyhedsmail, og giv din mening til kende på Facebook og LinkedIn.

KONTAKT

Holstebro Udvikling P/S
Nørregade 13
7500 Holstebro

Maj Britt Rosenmeyer Olsen
Adm. direktør
M +45 4026 1900
info@hbudv.dk

Tilmeld nyhedsbrev