Vision/ Parkering og gode forbindelser

Mobiliteten skal optimeres, så der skabes gode forhold for cyklister og gående såvel som for bilister.

PARKERING

Den overordnede strategi for parkering i midtbyen er langsomt at flytte terrænparkering til parkering i konstruktion på kanten af midtbyen. Herved frigøres der plads til boligbyggeri, grønne områder, leg og ophold, samt bedre mulighed for bløde trafikanter for at bevæge sig igennem de centrale byområder. Der er i dag en overkapacitet af parkeringspladser i midtbyen.

Der er et tydeligt mønster i udnyttelsen, idet trafikanterne primært benytter terrænparkeringspladserne nærmest gågaden, og parkeringspladserne i periferien (terræn og konstruktion) er dårligt udnyttet. Der er hermed allerede et potentiale i at omdanne de bynære parkeringspladser til andre formål fra start af uden umiddelbar parkeringskompensation i konstruktion.  


MOBILITET 

Ringgaden er i dag en barriere for gående og cyklende. Her foreslår Team Vandkunsten, at vejen indsnævres langs Sønderbrogades østlige side og Enghavevej. Køresporene bibeholdes, mens svingbaner og rabatter fjernes, hvor det er hensigtsmæssigt.

Ved Enghavevej bebygges der langs vejen for at skabe en mere bymæssig kant, mens der ved Sønderbrogades østlige side skabes et parkrum, som vejen løber igennem. Ved Nørreport ændres
tracéet (vejforløbet) for at styrke forbindelsen fra bymidten til Slagterigrunden og stationen. Ved Sønderbrogades vestlige trace bibeholdes vejforløbet, men der beplantes med allé-træer langs
vejen for at skabe en markant ankomst til byen.

Holstebro får nye attraktive gang- og cykelforbindelser mellem bymidte og opland. Det skal være let at tage sin cykel fra de omkringliggende kvarterer og bevæge sig ind til bymidten. En supercykelsti skal forbinde uddannelsesinstitutioner med bymidten og slagteri- og sygehusgrunden. Langs ruten placeres attraktioner, som opfordrer til leg, ophold og sport.

Storå skærer sig på tværs af bymidten, men står øde og glemt hen. Her bliver en grøn parkforbindelse introduceret, hvor man kan gå langs åen, der skal forbinde bymidten med Vandkraftssøen, friluftsbadet og Vestre Plantage.
Et Kulturstrøg skal forbinde de store kulturinstitutioner, heraf Balletskolen og Musikteatret, med museumsparken i syd og det nye fritidshus ved Lilleå.

Læs mere om strategien for mobilitet og parkering i Byens Plan. 

Kontakt

Hvis du er interesseret i byudvikling og gerne vil vide mere, så tag fat i

Maj Britt Rosenmeyer Olsen

Bliv kontaktet

Du har også mulighed for at
blive kontaktet – udfyld blot
denne formular

Holstebro Udvikling P/S sætter fokus på FN’s Verdensmål

Fra den 23. august til den 31. oktober 2021, hvor FN starter klimatopmødet COP26 i Glasgow, er verdensmålene i fokus i Holstebro. Det 11. verdensmål handler om bæredygtige byer og lokalsamfund, og det er det, vi tager udgangspunkt i.

Bæredygtighed er i stigende grad et konkurrenceparameter for både virksomheder og byer – og et fokusområde, som Holstebro ikke kommer uden om. FN’s verdensmål er et internationalt initiativ, der kan synes langt væk fra vores hverdag og derfor er lokalt ejerskab og forankring helt essentiel, hvis vi skal flytte os sammen internationalt: Det er nu mere vigtigt end nogensinde, at vi i Holstebro står sammen.

Aktiviteter

Aktørdag 23. august

 

Den 23. august afholdt Holstebro Udvikling P/S i samarbejde med kommunen aktørdag for 90 deltagere fra 45 forskellige virksomheder, organisationer og foreninger.

Verdens Bedste Morgen 10. september

Holstebro Udvikling P/S uddeler sammen med frivillige chokolade og avis om verdensmål, i samarbejde med det landsdækkende initiativ Verdens Bedste Morgen den 10. september 2021.

Børnenes bud på en bæredygtig by

Holstebro Udvikling P/S inviterer i samarbejde med Shane Brox børn til at være med til at bygge fremtidens Holstebro af genbrugsmaterialer, der afsløres i forbindelse med verdensmålsdagen den 14. oktober.

Verdensmålsdag 14. oktober

Den 14. oktober afholdes verdensmålsdag i Holstebro på Store Torv.

Program og mere info følger.

Læs mere om projektet via vores sociale medier:

Er du interesseret i byudvikling? Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Holstebro Udvikling, og vær med i udviklingen.

Om os

Holstebro Udvikling er et non-profit partnerselskab etableret af Holstebro Kommune og Færchfonden i 2018.

Sammen med borgere, virksomheder og organisationer skaber vi rammerne for fremtidens Holstebro.

Du kan også bidrage til udviklingen. Tilmeld dig vores nyhedsmail, og giv din mening til kende på Facebook og LinkedIn.

KONTAKT

Holstebro Udvikling P/S
Nørregade 13
7500 Holstebro

Maj Britt Rosenmeyer Olsen
Adm. direktør
M +45 4026 1900
E-Mail

Tilmeld nyhedsbrev