Menu

Midlertidige aktiviteter og byudvikling

Midlertidige aktiviteter forbinder strategisk byudvikling med praktisk udvikling af byens rum

Holstebro Udvikling P/S arbejder med strategisk byudvikling, bl.a. gennem arbejdet med udviklingen af Byens Plan og arbejdet med udvikling af andre strategier, der har betydning for byens offentlige rum.

Holstebro Udvikling P/S arbejder også med at implementere byens strategier og sikre efterlevelsen i det konkrete arbejde med byens rum. Derved medvirker Holstebro Udvikling P/S til at byens aktører og de igangsatte projekter altid arbejder i samme retning mod visionen om Holstebro som en moderne grøn kulturkøbstad.

Hvis du er nysgerrig på, hvordan vi arbejder i praksis med byudvikling, har du mulighed for at se tre små indslag, som TV Midtjylland lavede i september 2022 om netop det. Klik på knappen nedenfor.

Screenshot af en artikel fra Dagbladet Holstebro-Struer.

Place Branding: Midlertidige aktiviteter fortæller den gode historie

Midlertidighedsaktiviteter, pop-up-aktiviteter, aktiviteter i mellemrum – kært barn har mange navne: Holstebro Udvikling P/S faciliterer aktiviteter, der har karakter af kun at eksistere i en afgrænset periode. Disse aktiviteter har til formål at skabe opmærksomhed om et område (place branding).

Den primære målgruppe er byens borgere, men visionen er, ved at sætte Holstebro på landkortet i national kontekst, også at kunne tiltrække arbejdskraft, unge studerende og nye bosættere til byen. På den måde er aktiviteterne også med til, gennem eksponering i diverse medier at tiltrække investorer, developere og virksomheder og at forhøje et områdes værdi og tiltrækningskraft.

Creative Placemaking: Midlertidige aktiviteter og aktørinddragelse sikrer forankring

Midlertidige aktiviteter gennemføres oftest med det formål enten at eksperimentere med måden byens borgere bruger et byrum på (nudging) eller at teste et byrum mhp. f.eks. funktion, akustik, attraktivitet eller egnethed i forhold til et givet tema eller forslag. Ved at inddrage borgere, aktører, interessenter og samarbejdspartnere i processerne om udførelse af kreative midlertidighedsaktiviteter (creative placemaking), er Holstebro Udvikling P/S med til at skabe en stærk lokal forankring og ejerskab hos borgerne til de byrum og projekter, der er med til at udvikle byen og den måde byens borgere bruger byen på.

Færchtorvet fik i en måned ny funktion, da p-pladsen blev omdannet til grønt byrum med verdensmålsudstilling.

Disse aktører var med til at give liv til verdensmålsparken.

Er du interesseret i byudvikling? Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Holstebro Udvikling, og vær med i udviklingen.

Om os

Holstebro Udvikling er et non-profit partnerselskab etableret af Holstebro Kommune og Færchfonden i 2018.

Sammen med borgere, virksomheder og organisationer skaber vi rammerne for fremtidens Holstebro.

Om Holstebro Udvikling

KONTAKT

Holstebro Udvikling P/S
Lægårdvej 10, 3A
7500 Holstebro

CVR: 39680645

Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev