Menu

Se arkitektholdenes forslag

Det er Team Vandkunsten, der skal tegne stregerne til fremtidens midtby i Holstebro. Det blev afsløret til Byens Møde 2.0 i Musikteatret
7. oktober 2019.   

Holdet bag Team Vandkunsten fik kamp til stregen, da det det dystede mod to andre udvalgte arkitektteams om at udarbejde det bedste bud på en langsigtet og ambitiøs helhedsplan for sygehusgrunden og midtbyen i Holstebro. 

De tre forslag var alle visionære og ambitiøse men også meget forskellige. Derfor kom bedømmelsesudvalget på en svær opgave med at finde vinderteamet.

Her på siden kan du læse, hvorfor vinderen blev Team Vandkunsten, du kan dykke ned i alle tre forslag og læse dommernes vurderinger af forslagene i bedømmelsesnotatet.

Det sejrende Team Vandkunsten skal nu arbejde videre med den endelige udgave af Byens Plan, hvor de skal inddrage elementer fra de to andre forslag. Byens Plan skal være færdig ultimo marts 2020.

Se mere om processen i videoen herunder.

Vinderforslaget:

 

Team Vandkunsten
Tegnestuen VandkunstenSkaarup LandskabÅF, Torben Schønherr og ICP
 

Visionen: En grøn udviklingsstrategi for en kulturel købstad

”Det overordnede fysiske greb er at binde Holstebro bedre sammen. Holstebro har et sprudlende kulturliv, bynære landskabelige kvaliteter og et aktivt handelsliv. Disse kvaliteter skal bevares og blive endnu mere synligt i hverdagen. Ringvejen har delt Holstebro i to, bymidten og oplandet. Vores hovedgreb er at nedbryde den barriere vejen har skabt. Her forslår vi at skabe nye forbindelser på tværs af byen, genintroducere naturen i byen, skabe et forstærket handelsliv og mere synligt kulturliv.” – Team Vandkunsten


Bedømmelsesudvalget skriver blandt andet: 

“Den helt store styrke ved Team Vandkunstens forslag er at bearbejdningen af delområder og nedslagspunkter i den grad er tænkt ind som strategiske katalysatorer i den store udviklingsplan. Det er på den måde lykkedes at levere en plan som i sin fulde gennemførelse vil give Holstebro en række nye by- og landskabsrum der ikke bare tilføjer nye steder i byen, men også vil højne attraktiviteten af de eksisterende steder og passager.” 

Læs resten af dommernes vurdering af forslaget i bedømmelsesnotatet nederst på siden.    

Team Lendager
Lendager GroupTRANSFORM og Rambøll

Visionen: Kulturernes By

”Kulturernes By’ er visionen om fremtidens Holstebro, hvor bymidten er kraftcenter og katalysator for en bæredygtig udvikling af nye livsformer, detailhandel, kulturtilbud, nye erhverv, uddannelser og oplevelser. En levende, tæt bymidte, der tiltrækker grønne virksomheder, faciliterer udviklingen af nye forretningsmodeller og tilskynder til udviklingen af nye mangfoldige boligformer til glæde for Holstebro som helhed.” – Team Lendager.

Bedømmelsesudvalget skriver blandt andet: 

“Det endelige projektforslag leverer mange kvalificerede input i forhold til realisering og den etapevise udbygningstakt. Både i projektet som helhed og i forhold til Sygehusgrunden. Projektets tanker om at ’gro forskellige kulturer’: en ’partnerskabskultur’, en ’talentkultur’, en ’sundheds- og bevægelseskultur’ og en ’spirende kulturproduktion’ – er i den henseende interessante og vil kunne danne inspiration i forhold til at understøtte realisering på forskellige skalaniveauer.” 

Læs resten af dommernes vurdering af forslaget i bedømmelsesnotatet nederst på siden.  

 

Visionen: En god by at bo i. HolsteBO.

”Fremtidens midtby skal både kunne tilgodese menneskers behov for byliv, handel og kulturoplevelser og behovet for nærhed til naturen. Mange mennesker i Holstebro lever en stor del af deres liv i byen – og hvis vi fortætter midtbyen vil det i fremtiden blive endnu flere. Det stiller store krav til byens indretning. Byen skal give mening både følelsesmæssigt og praktisk, vi skal kunne komme let omkring, føle os trygge, arbejde, gå i skole, handle – og vi skal bare være og have det rart. For at det sidste kan lade sig gøre, har vi brug for bynatur.” – Team AART.

Bedømmelsesudvalget skriver blandt andet: 

“Det anbefales at Team AART s ’projektkatalog-idé’ vedrørende etableringen af talentboliger og byhotel i midtbyen gennem omdannelse af eksisterende detailhandelslokaler, undersøges nærmere og overvejes implementeret i den fremtidige udviklingsplan.” 

Læs resten af dommernes vurdering af forslaget i bedømmelsesnotatet nederst på siden.  


Bedømmelsesnotatet

I bedømmelsesnotatet præsenterer bedømmelsesudvalget de tre forslag og giver løbende en vurdering af elementerne i udviklingsplanerne. Klik på knappen, og dyk ned i dommernes vurderinger af forslagene.

Kontakt

Hvis du er interesseret i byudvikling og gerne vil vide mere, så tag fat i

Maj Britt Rosenmeyer Olsen

+45 4026 1900

mbro@hbudv.dk

Bliv kontaktet

Du har også mulighed for at
blive kontaktet – udfyld blot
denne formular

Om os

Holstebro Udvikling er et non-profit partnerselskab etableret af Holstebro Kommune og Færchfonden i 2018.

Sammen med borgere, virksomheder og organisationer skaber vi rammerne for fremtidens Holstebro.

Om Holstebro Udvikling

KONTAKT

Holstebro Udvikling P/S
Lægårdvej 10, 3A
7500 Holstebro

CVR: 39680645

Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev