Team Vandkunsten skal tegne Holstebros fremtid - havde grebet mange af borgernes ideer

Team Vandkunsten fra København er netop blevet kåret som vinder af arkitektkonkurrencen i Holstebro om udvikling af midtbyen. Holstebro indgår i et forskningsprojekt som et eksempel på progressive byudvikling med inddragelse af mange aktører.

Over 450 borgere i Holstebro var mødt op for at overvære, hvem der i bogstavelig forstand skal tegne Holstebros fremtid. En enig bedømmelseskomite pegede på Team Vandkunsten fra København. 19 arkitektteams havde budt ind på opgaven, og tre var i finalen, som hermed blev afgjort.

Team Vandkunsten og de to andre teams i finalen havde fået til opgav at give deres bud på fremtidens Holstebro. Opgaveskrivelsen til arkitekterne havde rødder i de 1000 ideer til byens udvikling, som var kommet fra borgere og en lang række andre aktører.

Næste skridt er, at vinderen over de kommende måneder udarbejder en endelig helhedsplan for udviklingen og udbygningen af Holstebro midtby. Det sker med udgangspunkt i vinderforslaget plus det bedste fra de to andre forslag. Herefter sker der en politisk behandling med bl.a. ny kommuneplan og nye eller reviderede lokalplaner. Det sker, før nye byggeprojekter og andet går i gang.

Se de tre arkitektforslag, og læs dommernes vurdering her

Plan binder byen bedre sammen

Borgmester H.C. Østerby og Annemette Færch, formand for Holstebro Udvikling, lagde ved kåringen af vinderen vægt på, at Team Vandkunstens plan har fokus på at midtbyen fortættes og detailhandlen styrkes og derigennem binder Holstebro bedre sammen og samtidig genindføres naturen i byen.

Annemette Færch siger: ”Det er dejligt at opleve, at Team Vandkunsten er så god til at omsætte de mange ønsker fra byen til en visionær plan. Det er utroligt vigtigt, når vi ønsker at opbygge en kultur for inddragelse af rigtig mange målgrupper i vores byudvikling. Den byudvikling, vi nu søsætter, kommer til at definere udviklingen af Holstebro by i de næste 50 år.”

Holstebro i forskningsprojekt

I Holstebro gør kulturen en forskel. Den ligger i byens DNA og skal også danne skole for en ny kultur for byudvikling. Meget tyder på, at det ikke bare bliver i Holstebro. Byudviklingsprojektet bliver brugt som eksempel i et forskningsprojekt støttet af Realdania og Innovationsfonden.

I Holstebro bliver alle gode kræfter lagt sammen. Det var baggrunden for, at Færchfonden sammen med kommunen stiftede Holstebro Udvikling P/S, og derfor har der i forberedelsen til og starten af masterplansprocessen været særligt meget fokus på borgerinddragelse.

Borgmester HC Østerby fortsætter: ” Vi ønsker også i fremtiden en levende og spændende by, som er en vækstdynamo for hele Nordvestjylland. Byens borgere og andre aktører er dem, der bedst ved, hvilke ønsker de har til fremtidens Holstebro. Derfor inddrager vi bredt. Vores mål er via byudviklingen at styrke byens attraktionskraft i forhold til at tiltrække nye borgere, nye erhvervsdrivende, nye inve¬storer og flere turister.” 

 

En stolt vinder

Jan Albrecthsen fra Team Vandkunsten: ”Vi er utrolig stolte over og glade for at vinde. Vi glæder os til at samarbejde med udviklingsselskabet henimod en udviklingsplan, der kan understøtte fremtidens Holstebro som grøn kulturkøbstad – og som købstaden med de mest interessante boligtilbud i regionen.”

Dialogen fortsætter i lokale områder

Og dialogen forstummer ikke i Holstebro. ”Nu kan interesserede borgere kigge videre på de tre forslag i Rådhushallen i Holstebro, og 9. november bliver der holdt åbent hus i Nørregade, hvor alle er velkommen til at stille masser af spørgsmål til H.C. Østerby, Vandkunsten og mig. Og dialogen fortsætter. Når vi har helhedsplanen, så bliver der dialog decentralt i de enkelte områder i byen,” siger Jesper Larsen, direktør Holstebro Udvikling.

Holstebro Udvikling P/S sætter fokus på FN’s Verdensmål

Fra den 23. august til den 31. oktober 2021, hvor FN starter klimatopmødet COP26 i Glasgow, er verdensmålene i fokus i Holstebro. Det 11. verdensmål handler om bæredygtige byer og lokalsamfund, og det er det, vi tager udgangspunkt i.

Bæredygtighed er i stigende grad et konkurrenceparameter for både virksomheder og byer – og et fokusområde, som Holstebro ikke kommer uden om. FN’s verdensmål er et internationalt initiativ, der kan synes langt væk fra vores hverdag og derfor er lokalt ejerskab og forankring helt essentiel, hvis vi skal flytte os sammen internationalt: Det er nu mere vigtigt end nogensinde, at vi i Holstebro står sammen.

Aktiviteter

Aktørdag 23. august

 

Den 23. august afholdt Holstebro Udvikling P/S i samarbejde med kommunen aktørdag for 90 deltagere fra 45 forskellige virksomheder, organisationer og foreninger.

Verdens Bedste Morgen 10. september

Holstebro Udvikling P/S uddeler sammen med frivillige chokolade og avis om verdensmål, i samarbejde med det landsdækkende initiativ Verdens Bedste Morgen den 10. september 2021.

Børnenes bud på en bæredygtig by

Holstebro Udvikling P/S inviterer i samarbejde med Shane Brox børn til at være med til at bygge fremtidens Holstebro af genbrugsmaterialer, der afsløres i forbindelse med verdensmålsdagen den 14. oktober.

Verdensmålsdag 14. oktober

Den 14. oktober afholdes verdensmålsdag i Holstebro på Store Torv.

Program og mere info følger.

Læs mere om projektet via vores sociale medier:

Er du interesseret i byudvikling? Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Holstebro Udvikling, og vær med i udviklingen.

Om os

Holstebro Udvikling er et non-profit partnerselskab etableret af Holstebro Kommune og Færchfonden i 2018.

Sammen med borgere, virksomheder og organisationer skaber vi rammerne for fremtidens Holstebro.

Du kan også bidrage til udviklingen. Tilmeld dig vores nyhedsmail, og giv din mening til kende på Facebook og LinkedIn.

KONTAKT

Holstebro Udvikling P/S
Nørregade 13
7500 Holstebro

Maj Britt Rosenmeyer Olsen
Adm. direktør
M +45 4026 1900
E-Mail

Tilmeld nyhedsbrev