Menu

Parallelkonkurrence
for tværfaglige arkitektteams

Der bliver nu for alvor sat gang i byudviklingen af Holstebros bymidte, hvor blandt andet 70.000 kvadratmeter i centrum af Holstebro skal forvandles fra sygehusgrund til en helt ny og attraktiv bydel.

Derfor inviterede Holstebro Udvikling P/S i marts 2019 arkitektteams til at prækvalificere sig til parallelkonkurrencen, hvor målet for holdene er at lave det bedste bud på en udviklingsplan. Der var hele 19 hold, der meldte sig på banen. Bestyrelsen og styregruppen valgte i april de tre hold, de mener, bedst lever op til kravene for konkurrencen og til hvem forventningerne om til et ambitiøst, samlende og langsigtet bud på udviklingsplanen er størst.

De tre teams udgør Team AART, Team Vandkunsten og Team Lendager
Det vindende hold skal have den endelige udviklingsplan klar i i begyndelsen af 2020. 


Læs meget mere om udvælgelsen og de tre tværfaglige arkitektteams her


Baggrund

Holstebro midtby et resultat af kommunal byplanlægning, som blev gennemført i 1960’erne og 1970’erne. Den overordnede bystruktur blev ført ud i livet gennem en aktiv jordpolitik med kommunale ejendomsopkøb og fx nedrivning af bygninger samt nye parkeringspladser og gågader.

Planlægningen var et resultat af de ønsker og krav, der var til en moderne købstad med hensyn til trafik og udvikling af detailhandelen. Den middelalderlige bystruktur blev omdannet, så der blev let adgang til store parkeringsarealer. Her kunne man stille bilen og bevæge sig frit rundt i byens handelsgader, som i stor stil blev omdannet til gågader – fri for biler. Byplanlægningen medførte, at tidligere tiders naturlige sammenhænge i byen gik tabt. 

Med Holstebro Kommunes opkøb af det bynære og nu nedlagte slagteri og snart overtagelsen af Sygehusgrunden, er der et klart ønske om at forbedre sammenhængen mellem nye udviklingsområder og den historiske bykerne. 

Holstebros bykerne har i mange år været bygget op om butikslivet som den primære skaber af byliv med bidrag fra midtbyens kulturinstitutioner og i mindre grad bykernens boliger og kontorer. Byerne er imidlertid under stor forandring – i hele landet. Forbrugernes vaner ændrer sig, online-handel stiger og de fysiske butikker er under pres. Midtbyernes butikker kan ikke alene skabe det byliv og de oplevelser, der gør dem attraktive. Derfor skal der tænkes på tværs af handel, kultur, natur og events for at styrke et levende og attraktivt byliv til glæde for både borgere, handlende og turister.


Stor aktivitet

Der sker rigtigt meget i Holstebro midtby:

  • Sygehusgrunden og området, hvor der tidligere var slagteri, giver store udviklingsmuligheder. Konkrete projekter bliver allerede nu ført ud i livet på slagterigrunden.
  • Der er planer for at omdanne og måske udvide centerbebyggelsen ved Nørreportcentret.
  • Enghavens parkeringsplads bliver lavet om til et nyt biografområde, og resten af parkeringspladsen bliver til en grøn parkeringsplads med god sammenhæng til byen

Parallelkonkurrencen er udskrevet af Holstebro Udvikling P/S, Holstebro Kommune og Færchfonden. Byplanlægningsfirmaet CFBO i Aarhus står for den praktiske gennemførelse af konkurrencen. 

Kontakt

Hvis du er interesseret i byudvikling og gerne vil vide mere, så tag fat i

Maj Britt Rosenmeyer Olsen

+45 4026 1900

mbro@hbudv.dk

Bliv kontaktet

Du har også mulighed for at
blive kontaktet – udfyld blot
denne formular

Vil du vide mere?

Se konkurrencematerialet, som danner grundlaget for arkitekternes arbejde

Om os

Holstebro Udvikling er et non-profit partnerselskab etableret af Holstebro Kommune og Færchfonden i 2018.

Sammen med borgere, virksomheder og organisationer skaber vi rammerne for fremtidens Holstebro.

Om Holstebro Udvikling

KONTAKT

Holstebro Udvikling P/S
Lægårdvej 10, 3A
7500 Holstebro

CVR: 39680645

Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev