Menu

Holstebro klar med plan for de næste mange års byudvikling

Holstebro klar med plan for
de næste mange års byudvikling

Nu er Byens Plan klar – en samlet udviklingsplan for Holstebro midtby, som vil komme til at kunne ses og mærkes i byen i de næste mange år.

Team Vandkunsten har nu afleveret en færdig udviklingsplan for Holstebro midtby til Holstebro Udvikling – også kaldet Byens Plan.

”Ambitionen var at få en visionær og robust plan for, hvordan Holstebro midtby skal udvikle sig i de næste mange år. Det er lykkedes til fulde. Med planen i hånden og mod til at gennemføre den, så har Holstebro alle muligheder for at blive en endnu mere levende og spændende by – en væsentlig vækstmotor for Nordvestjylland,” siger bestyrelsesformand for Holstebro Udvikling, Annemette Færch.

Holstebro Udvikling er etableret i fællesskab mellem Holstebro Kommune og Færchfonden for at sikre en samlet plan for udvikling af Holstebro midtby og efterfølgende at tiltrække in-vestorer til konkrete byudviklingsprojekter. Forud for den færdige plan er gået mere end et år med arkitektkonkurrence, dyb involvering af borgere, foreninger og en lang række andre aktører. Der kom 1000 ideer på bordet fra de lokale, som arkitekterne har taget med i deres arbejde med at skabe Byens Plan.

”Forslagene i Byens Plan vil sætte synlige og vigtige fodspor i Holstebro i generationer. Og he-le vores set up med Holstebro Udvikling har vist sig succesfuldt. Det giver en bred involvering og dermed et stort håndslag på, at vi står sammen om at videreudvikle vores by. Et for-pligtende privat/kommunalt samarbejde som dette er virkelig stærkt,” siger borgmester H.C. Østerby, som samtidig er næstformand i Holstebro Udvikling.

Planen i korte træk
Holstebro har en enestående mulighed for at skabe nye sammenhænge i byen med nye boligområder og spændende byudvikling. Den 70.000 kvm. sygehusgrund placeret centralt i midtbyen spiller naturligt en central rolle i Byens Plan.

Planen skal binde Holstebro bedre sammen og indeholder seks strategier. De handler om: at give plads til flere beboere, styrke byens natur, skabe en mere levende bymidte, bruge kul-turen som dynamo for byens udvikling og styrke forbindelserne på tværs i byen.

De næste skridt
Hvor starter planen, og hvor slutter den? Alt kan jo ikke gennemføres på én gang. Holstebro Kommune skal nu behandle planen og prioritere indsatsen. Byens Plan har forskellige for-slag til Kickstart-projekter: etablering af Enghave Pladsen, Plant 1000 træer osv. Der er mange mindre og større forslag, som kan medvirke til at tænke en ny og bedre sammenhæng ind i byen.

”Som noget af det første skal der laves en detaljeret plan for sygehusgrunden, som snart er klar til en helt ny anvendelse og har stor betydning for at binde byen samme og skabe mere byliv. I Holstebro Udvikling glæder vi os til at hjælpe kommunen med at færdiggøre planen for grunden, ” siger Jesper Larsen, direktør for Holstebro Udvikling.

Involvering af byen er langt fra slut ved afleveringen af Byens Plan.

”Vi bevæger os nu fra de overordnede rammer for udvikling af byen til det konkrete arbejde i de forskellige områder i byen, og dialogen fortsætter. I mange år har Holstebro være kendt som byen, hvor kulturen gør en forskel. Vi har nu også skabt en særlig kultur for byudvikling, og den vil vi gerne bygge videre på.” fortsætter Jesper Larsen.

Klik her, og se hele Byens Plan. 

På vores Facebook-side kan du se eller gense pressemødet.  

Om os

Holstebro Udvikling er et non-profit partnerselskab etableret af Holstebro Kommune og Færchfonden i 2018.

Sammen med borgere, virksomheder og organisationer skaber vi rammerne for fremtidens Holstebro.

Om Holstebro Udvikling

KONTAKT

Holstebro Udvikling P/S
Lægårdvej 10, 3A
7500 Holstebro

CVR: 39680645

Kontakt os

Masser af liv i Holstebro – indvielse af Mulighedernes Plads

Masser af liv i Holstebro
– indvielse af Mulighedernes Plads

Torsdag 11. juni 2020 er der officiel indvielse af nyt aktivitetsområde i Nørregade lige nord for Vandkunsten. Målet er en ramme om alt fra morgensang til rollespil, teater, dans og meget andet. Året rundt skal der på pladsen være aktiviteter, som skaber nye oplevelser og endnu mere liv i midtbyen.

Trods Corona har over 50 aktører været i sving med forskellige projekter, som alle har som formål at skabe endnu mere liv i Holstebros gågader.

Et stort og vigtigt skridt bliver markeret 11. juni, hvor Mulighedernes Plads bliver indviet som det nye samlingssted midt i byen.

Borgmester H.C. Østerby indvier pladsen kl. 12.00, hvorefter der resten af dagen er fri underholdning med musik, dans, teater og meget andet på pladsen, som blandt andet indeholder et såkaldt amfi-møbel, som giver mulighed for at sætte sig ned og nyde underholdningen.

Samarbejde på tværs skaber liv

Bag Mulighedernes Plads står Cityvækst Holstebro, som har sat et BID-samarbejde på skinner. BID er et samarbejde på tværs af byens aktører, der med udgangspunkt i detailhandlen arbejder sammen for at skabe mere liv i midtbyen.

”Byens Plan (præsenteres 24. juni) og mere liv i midtbyen er to sider af samme sag. Spændende byudvikling handler om meget mere end bygninger. Der er brug for at skabe nye oplevelser i midtbyen, så mange flere har lyst til at opholde sig i byen. Derfor er det en vigtig markering af byens liv og puls, når Mulighedernes Plads bliver indviet,” siger Jesper Larsen, som både er formand for Cityvækst og direktør i Holstebro Udvikling.

Pladsen skal – helt som navnet siger – være rammen om en masse aktiviteter. Det kan være alt fra morgensang, musik, idræt, modeopvisning til teater og dans.  Her er alle velkommen.

Målet er, at der året rundt skal være aktiviteter på pladsen, som samler byen. Desuden kommer der en række aktiviteter i tomme butikker i Nørregade. Initiativer, som giver endnu flere mennesker gode grunde til at besøge midtbyen.

Positivt at mange involverer sig

Bjarne Jeppesen er talsmand for arbejdsgruppen i forbindelse med Mulighedernes Plads. Han siger: ”Projektet er et glimrende eksempel på, at visioner kan blive til virkelighed, når forskellige interessenter – i dette tilfælde handel, ejendomsejere, foreninger og kommune – sætter sig sammen og har modet, målet og samarbejdet.”

Han fortsætter: ”Det er virkelig positivt, at så mange involverer sig og gerne vil bidrage til at skabe mere liv i vores midtby. Jeg oplever en stor opbakning på tværs af byen og dens mange aktører, og det løfter byen – både på den korte og den lange bane. Sammen kan vi opfylde visionen og at skabe nye rum i byen og mere liv og puls.”

Arbejdsgruppen arbejder med et årshjul, så alle i Holstebro kan booke sig ind, når de gerne vil bruge fx amfi-møblet. Ambitionen er masser optrædener og liv til glæde for mange.

Aktørerne er klar

En af byens aktører, som både bidrager og glæder sig til at ’høste frugterne’ er Holstebro Musikskole, som har ca. 2500 elever.

Lederen af musikskolen, Jens Dammeyer Sørensen, siger: ”Musik handler i høj grad om at glæde andre, så jeg forventer, at vi får stor glæde af et nyt sted at optræde midt i byen. Musikskolen ønsker at være en del af fællesskabet i byen, og vi vil gerne vise, hvad vores elever kan. Nye elever kan meget vel være blandt publikum en dag, hvor vi står og optræder.”
Jens Dammeyer Sørensen synes, det er positivt med en ny ramme for at optræde i Holstebro, hvor der også er plads til det spontane.

Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teateret optræder til indvielsen og vil bruge det nye samlingssted efterfølgende. Her siger administrator, Per Kap Bech Jensen: ”Det er utroligt positivt, at byen sætter nye rammer for nye aktiviteter. Det giver muligheder, der skal gribes. Vi glæder os til at deltage i den officielle indvielse og efterfølgende, hvor jeg er sikker på, at vi også kan bruge rammerne på en interessant måde. Det er et initiativ, som er en berigelse for byen – og skaber mere liv.”

Nyt liv i tomme butikker

  • Mange har gode ideer til, hvad der skaber liv i Holstebro bymidte, og det er Cityvækst Holstebro, der koordinerer de mange forslag til at skabe mere liv i byen. Her er en række af de første initiativer, som alle kan flyttes rundt i byen – alt efter behov.
    En del af byens butikker har for mange varer på lageret. Ikke mindst på baggrund af Coronasituationen. Derfor er butiksejerne gået sammen om at åbne en outlet-butik den 11. juni på gågaden, hvor der bliver solgt alt fra dame- og herretøj, sko, sportstøj, samt boligudstyr til stærkt nedsatte priser. 

 

  • Dansk Talentakademi – Kunst & Designlinjen udstiller sine projekter. Det finder sted fra uge 25 til 31 i et par butikker på Gågaden. Kunstskolen henvender sig til unge mellem 16 og 25 år, som gerne vil dyrke og udvikle deres kunstneriske udtryk. 

 

  • Strandingsmuseum St. George i Thorsminde fortæller historier fra havets bund. I Holstebro forsøger museet at genskabe havbunden i en butik i Holstebro midtby. Her kan de lokale og turisterne få inspiration til en tur til havet og en forsmag på de spændende historier på Strandingsmuseet, som tager udgangspunkt i den store stranding 24. december 1881, hvor 1400 sømænd omkom ud for Thorsminde. 

 

  • Holstebro er en visionskommune, som i samarbejde med Dansk Idrætsforbund og DGI indgår i projekt Bevæg Dig For Livet. Idrætslivet i Holstebro planlægger at vise idræt og bevægelse i midtbyen i en tom butik. Lektor på VIA og frivillighedskoordinator, Lars Dalhoff, er bindeled til de mange forskellige foreninger. Åbningen forventes i starten af august. Det er tanken, at forskellige idrætsgrene – på skift – vil lave små happenings samt vise og fortælle de forbipasserende, hvilke spændende idrætstilbud, der er i Holstebro. 

 

  • Kultur og kunst i bymidten bidrager til at gøre midtbyen mere levende. En arbejdsgruppe holder sidste møde 16. juni, og målet er at få gode forslag til at udvikle formlen for et kunstværksted i midtbyen. Det kunne fx være kunsthåndværkere i Holstebro, der arbejder og udstille deres produkter i en af byens tomme butikker.

 

  • Ideen med et kunstværksted udspringer af den proces og dialog, som forskeren Anders Brøndum Klein har været igennem, siden han startede sit Ph.d.-projekt om moderne byudvikling i starten af året. Ph.d.-projektet tager udgangspunkt i Holstebro, som har involveret byen i byens udvikling.

Om os

Holstebro Udvikling er et non-profit partnerselskab etableret af Holstebro Kommune og Færchfonden i 2018.

Sammen med borgere, virksomheder og organisationer skaber vi rammerne for fremtidens Holstebro.

Om Holstebro Udvikling

KONTAKT

Holstebro Udvikling P/S
Lægårdvej 10, 3A
7500 Holstebro

CVR: 39680645

Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev