Menu

Holstebro er et eksempel på progressiv byudvikling

Holstebro er et eksempel på progressiv byudvikling

24. sep, 2019

Realdania og Innovationsfonden støtter forskningsprojekt, hvor Holstebro bliver brugt som eksempel på pro-gressiv byudvikling. Anders Brøndum Klein vil i sin treårige erhvervs-ph.d studere samarbejdet og frugterne af det ved et stort byudviklingsprojekt, som bl.a. omfatter en 70.000 kvadratmeter grund i midtbyen. Forsk-ningsresultaterne skal komme mange andre byer til gavn, når der skal byudvikles i fremtiden.

Halvdelen af verdens befolkning bor i dag i byer, og presset stiger på byerne for at være levende og spænden-de byer, som også kan håndtere mange udfordringer i fremtiden. Sådan er det i Danmark og resten af verden.

”Jeg har gode kolleger, som sagde til mig: ’Kig på Holstebro, hvis du vil se spændende byudvikling. I Holste-bro har der allerede være en lang proces med involvering af mange aktører. Fra årsskiftet er byen klar til at føre en masterplan ud i livet, og det giver optimale muligheder for at få rigtig meget ny viden og dermed et funda-ment for at udvikle ny teori om byudvikling, der kan bruges i Holstebro og mange andre byer,” siger Anders Brøndum Klein. Han er i gang med en erhvervs PhD fra Dansk Arkitektur Center på Copenhagen Business School.

Samarbejde skaber vellykkede byer
Ifølge FN er forudsætningen for en bæredygtig udvikling af byerne, at offentlige, private og borgerne begyn-der at arbejde sammen på nye måder. Derfor støtter Realdania og Innovationsfonden ny forskning på området, og Holstebro bliver brugt som eksempel på inspirerende byudvikling.

Med udgangspunkt i Holstebro skal han i sit treårige forskningsprojekt studere, hvordan man skaber et godt og meningsfuldt samarbejde mellem kommunen, de lokale borgere, erhvervslivet og organisationer i forbindel-se med byudviklingsprojekter. Et konkret resultat af forskningsindsatsen kunne blive en ny fagbog om byud-vikling og samarbejde.

Holstebro har det hele
Holstebro har alle de ’ingredienser’, som Anders Brøndum Klein ledte efter: en stor ledig grund midt i byen (sygehusgrunden bliver ledig fra 2021) og rigtig mange, som naturligt har en mening og holdning til udviklin-gen af midtbyen. Desuden er der dannet et udviklingsselskab mellem det private og det offentlige, Holstebro Udvikling P/S.

”Set udefra er Holstebro et pragteksempel på en meget bred involvering blandt byens borgere og andre mål-grupper og med en forankring højt oppe hos både kommunen og en privat aktør, Færchfonden. Det er unikt,” siger Anders Brøndum Klein.

Stolthed til byen
Jesper Larsen, som er direktør for Holstebro Udvikling, er stolt over, at Holstebro er valgt som eksempel i forskningen. Han siger:

”Vi har fra første dag arbejdet med en bred og dyb involvering af rigtig mange målgrupper, fordi vi har en klar forventning om, at det giver en bæredygtig byudvikling, som mange kan se sig selv. Det er da dejligt, når vo-res Holstebro model for samarbejde også kan bruges i forskningen til at inspirere andre til fremtidig byudvik-ling. Vi ser det også som en klar force for de ejendomsudviklere og investorer, som overvejer at investere i Holstebro. De får sikkerhed for, at der er opbakning bag den masterplan, der skal være pegepind for byudvik-lingen i de kommende år. Den er skabt af arkitekter på baggrund af 1000 ideer og forslag fra byens aktører.”

Følger et projekt
Rent praktisk kommer Anders Brøndum Klein til at følge et af mange projekter, der skal arbejde med nye funk-tioner på sygehusgrunden, når masterplanen ligger på bordet. Han håber, at der på den baggrund kan udvikles et attraktivt bydelskoncept, understøttet af en bæredygtig forretningsmodel, som Holstebros borgere, erhvervs- og kulturliv alle kan få glæde af.

Anders Brøndum Klein lægger vægt på, at Holstebro også er interessant i sin egenskab af at være en hovedby med stor betydning for den egn, hvor byen er placeret. Han siger: ”Den viden, som Holstebro bidrager med kan bruges i en lang række andre byer, som står over for de samme udfordringer som Holstebro. I et forsk-ningseksperiment som dette har vi alle muligheder for at prøve ting af og sammen blive klogere på, hvad der virker, og hvad der ikke virker”.

 

Om os

Holstebro Udvikling er et non-profit partnerselskab etableret af Holstebro Kommune og Færchfonden i 2018.

Sammen med borgere, virksomheder og organisationer skaber vi rammerne for fremtidens Holstebro.

Om Holstebro Udvikling

KONTAKT

Holstebro Udvikling P/S
Lægårdvej 10, 3A
7500 Holstebro

CVR: 39680645

Kontakt os

Unge gav deres bud på mere gang i Holstebro

Unge gav deres bud på mere gang i Holstebro

Ideerne fløj over bordene, da det lokale eventbureau Bare Smil, inviterede Holstebros unge til en workshop om events. Det skete med støtte fra Holstebro Udvikling, og målet er at skabe mere liv i Holstebro. Der var 10.000 kr. på højkant til det bedste bud.

En Gatsby-oplevelsestemafest, en julefilmmaratonsaften og en danseevent for byens unge kvinder. Der var mange og meget forskellige bud på events fra og til Holstebros unge ved eventworkshoppen tirsdag aften i et af Nørregades tomme butikslokaler.

Her skulle de unge over to timer udvikle og sætte rammerne for en event, hvor de b.la. skulle overveje alt fra afholdelsestidspunkt til antallet af frivillige og estimere økonomien.
Foran juryen, der bestod af Bare Smil, repræsentanter fra Holstebro Kommune, Erhvervsakademiet og Holstebro Udvikling, skulle de unge præsentere deres idé.

Og der var noget at kæmpe for: 10.000 kr. til vinderholdet til at gøre idé til virkelighed.

– Vi vil jo gerne gøre alt, hvad vi kan for at give de unge en spændende og levende midtby. Og når de unge har lysten til at eksekvere, har vi midlerne til hjælpe dem med at føre deres ideer ud i livet. Derfor er det super spændende at opleve, hvor engagerede og idérige byens unge er, siger Jesper Larsen, direktør for Holstebro Udvikling.

TV MIDTVEST besøgte event-workshoppen. Se indslaget her. 

F.U.K.H Festival
Der var store roser til alle idéerne, men de 10.000 kr. og de største roser gik til en gruppe af serviceøkonomer, som havde udtænkt vinderideen: F.U.K.H-festival. En endagsfestival for Foreninger for unge og kultur i Holstebro. Gratisbusser skal bringe unge fra hele kommunen sammen til festivalen med stand-up og koncerter med lokale bands, og hvor de mange forskellige foreninger kan vise sig frem og bringe de unge sammen.

Vindertitlen, pengene og de store roser vakte stor glæde hos vinderholdet, der nu skal i arbejdstøjet. Men at jurymedlem og chef for Strategi og Udvikling i Holstebro Kommune, Steen Brokær, lovede at kommunen vil være med som medspiller i festivalen, var noget helt særligt for gruppen, fortæller deltager på vinderholdet, Amalie Lundstrøm Andersen.

– Vi var næsten helt eksamensangste, da vi skulle præsentere vores idé. Det her er en idé, vi alle i gruppen virkelig brænder for at få mulighed for at føre ud i livet, så vi er vildt glade nu! Og at vi også fik Kommunen med på den, er jo bare rigtig sjovt, så nu skal vi i gang med at arbejde, siger hun

En ung og levende by
Workshoppen blev afholdt med støtte fra Holstebro Udvikling og Holstebro Cityvækst, som har en fælles mission: iværksætterivrige unge, der kan skabe liv i vores by.

Og at blive tænkt ind i den proces var der stor glæde over fra de unge deltagere.

– Det giver jo mega-god mening at invitere os unge med til at bidrage til udviklingen. Jeg bor selv her i byen, og jeg vil gerne være med til at gøre det her til et fedt sted at være, også for unge mennesker. Så hvis jeg kan være med til at bidrage til det, vil jeg meget gerne gøre en indsats, siger Tina Asmussen, der er nyuddannet serviceøkonom.

Også Tania Elsborg Rønnow Hansen synes, det er godt, der er mulighed for, at der kan ske lidt mere for byens unge.

– Jeg flyttede fra Holstebro for nogle år siden, men nu er jeg tilbage igen. Og jeg synes det er påfaldende at opleve, hvor lidt Holstebro tilbyder i forhold til byer som Aarhus og København. Det er vigtigt, at vi med sådan noget som det her, kan være med til at få de unge til at blive i Holstebro. Det er der ikke mange, der gør, fordi de har travlt med at se, hvad Aarhus og København tilbyder, siger hun.

Vindergruppen forventer at afholde F.U.K.H-festivalen i slutningen af marts 2020.

 

Om os

Holstebro Udvikling er et non-profit partnerselskab etableret af Holstebro Kommune og Færchfonden i 2018.

Sammen med borgere, virksomheder og organisationer skaber vi rammerne for fremtidens Holstebro.

Om Holstebro Udvikling

KONTAKT

Holstebro Udvikling P/S
Lægårdvej 10, 3A
7500 Holstebro

CVR: 39680645

Kontakt os

Sæt kryds i kalenderen – vinder af fremtidens byudvikling kåres

Sæt kryds i kalenderen
- vi kårer vinderen af fremtidens byudvikling

Tre anerkendte arkitektteams viser deres ideer til, hvordan Holstebro midtby skal se ud i fremtiden, og det bedste forslag bliver kåret. Det hele sker meget a pro pos på arkitekturens dag den 7. oktober med stort borgermøde i Holstebro.
Ambitionerne for borgerinddragelse fortsætter og arrangørerne håber på stort fremmøde.

Opfordringen er klar: Kom til Byens Møde 2.0 den 7. oktober fra kl. 19 til 21.00 i Black Box, hvor der bliver kåret det bedste bud på en sammenhængende og langsigtet plan for den 70.000 kvadratmeter store sygehusgrund og resten af midtbyen.

”Hele 19 arkitektteams ville gerne tegne stregerne til fremtidens Holstebro. Vi udvalgte tre af landets stærkeste arkitektteams til opgaven. De har i de seneste måneder knoklet med deres forslag til fremtidens midtby i Holstebro. Nu glæder vi os rigtigt meget til at vise alle borgerne, hvordan arkitekterne mener, Holstebro skal udvikle sig,” siger Jesper Larsen, direktør i Holstebro Udvikling P/S.

Byens Møde 2.0 holdes på arkitekturens dag, hvor der over hele landet er fokus på arkitektur og kulturmiljøer. I Holstebro præsenterer og udstiller de tre arkitektteams deres forslag, og fremtidsforsker Anne-Marie Dahl, Futuria, fortæller om megatrends inden for byudvikling. Eksempelvis medfører digitaliseringen og et flydende arbejdsmarked, at vi får nye frihedsgrader med hensyn til, hvor vi bosætter os. Her er det levende byer med en klar og tydelig historie, der tiltrækker nye borgere.

Det bedste fra tre forslag
Aftenens højdepunkt bliver kåringen af vinderen, som bestyrelsesformand Annemette Færch, Holstebro Udvikling P/S, og borgmester H.C. Østerby står i spidsen for.

Det vindende arkitektteam får til opgave – frem mod årsskiftet – ikke blot at forfine det vindende forslag, men også at indarbejde de stærkeste elementer fra de to andre forslag, der var med i opløbet.

”Nøglen til vellykket byudvikling tager udgangspunkt i borgerinddragelse, som har kendetegnet vores bys udviklingsprojekt lige fra første dag og også vil gøre det fremad. Arkitekterne fik overdraget alle 1000 ønsker til fremtidens Holstebro, som kom fra borgere, organisationer og foreninger. Derfor er det også helt naturligt, at det vindende team frem til årsskiftet skal arbejde videre med at lytte og inddrage endnu flere gode ideer. Først dér, har vi den helt endelige plan for vores byudvikling,” siger Jesper Larsen.

Se mere om arrangementet her.

Om os

Holstebro Udvikling er et non-profit partnerselskab etableret af Holstebro Kommune og Færchfonden i 2018.

Sammen med borgere, virksomheder og organisationer skaber vi rammerne for fremtidens Holstebro.

Om Holstebro Udvikling

KONTAKT

Holstebro Udvikling P/S
Lægårdvej 10, 3A
7500 Holstebro

CVR: 39680645

Kontakt os

Ungt Holstebro-bureau kickstarter unges drømme om mere liv i byen

Ungt Holstebro-bureau kickstarter
unges drømme om mere liv i byen

Er du en af de unge i byen, som drømmer om mere liv i Holstebro? Så sæt kryds i kalenderen 17. september. Det lokale eventbureau Bare Smil, vil på en workshop kickstarte andres lyst til at lave arrangementer målrettet mod unge i Holstebro.

Hvad skal der til for at skabe en event som Nostalgifestivalen i Lystanlægget? Hvordan afvikler man en koncert, så den får succes som Sting-koncerten? Og kan et par unge gå sammen om at lave en ølfestival eller en brætspilscafé eller noget helt tredje?

Alt det og meget mere vil det nye, Holstebro-baserede eventbureau Bare Smil inspirere Holstebros unge til, når de 17. september åbner dørene til en workshop om at lave events. Workshoppen finder sted tæt på Nørreportcentret i Nørregade 54. Folkene bag Bare Smil er selv unge. Mads Nørgaard Jensen er ’the grand old man’ på 30 år, og hans kollega Sabine Hallum er 25 år.

Ideen til workshoppen spirede hos de to efter at have hørt om Holstebro Udvikling og Cityvækst Holstebros initiativ med at støtte unge, der har en idé eller et konkret projekt, der kan skabe mere liv i byen med 10.000 kr.

Workshop af unge – til unge

Og det er netop dén støtte, Bare Smil har modtaget til at holde deres workshop. 

– Det er virkelig fremsynet og sympatisk at støtte de unges ideer og projekter, så vi kan få en mere levende midtby. Det er jo de unge, som skal leve i fremtidens Holstebro, så det er vigtigt, at man som ung oplever, at der er gang i byen. Vi er selv et par unge mennesker, der kan sætte os ind i de ønsker og drømme, som andre unge har. Med støtten får vi mulighed for at inspirere en masse andre af byens unge til selv at kaste sig ud i at arbejde med events og projekter, siger Mads Nørgaard Jensen, medejer af Bare Smil. 

For Holstebro Udvikling og Cityvækst Holstebro er workshoppen oplagt at støtte, da der ved at inspirere og uddanne byens unge til at skabe events, er et stort fremtidsperspektiv i mange aktiviteter over de kommende år.

Til event-workshoppen får deltagerne en introduktion til kunsten at skabe og afvikle events. Deltagerne skal senere selv præsentere en idé til en event, de gerne vil afvikle i Holstebro, og en jury vil kåre en eller flere vindere. De bedste idéer kommer i betragtning til at modtage Holstebro Udvikling og Cityvæksts støtte på op til 10.000 kr. til at føre eventen ud i livet.

Se mere om arrangementet og tilmeld dig her.

Om os

Holstebro Udvikling er et non-profit partnerselskab etableret af Holstebro Kommune og Færchfonden i 2018.

Sammen med borgere, virksomheder og organisationer skaber vi rammerne for fremtidens Holstebro.

Om Holstebro Udvikling

KONTAKT

Holstebro Udvikling P/S
Lægårdvej 10, 3A
7500 Holstebro

CVR: 39680645

Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev