Menu

Nu er der BID i Nørregade

Nu er der BID i Nørregade


Holstebro Udvikling støtter Cityvækst Holstebro og første resultat er til at få øje på: Masser af helt konkrete idéer til at skabe nyt liv i øverste del af gågaden.

Der var højt til loftet, da direktør Mikkel Niess fra BIDdanmark 21. januar 2020 præsenterede en helt ny model for at skabe liv og glade dage i gågaderne i Holstebro, den såkaldte BID-model.

Mere end end 50 butiksejere, ejendomsejere, kommunale embedsmænd og borgere af alle slags var mødt op for at høre mere om modellen og for selv at kaste helt konkrete ideer på bordet til udviklingen af bymidten.

På mødet satte Mikkel Niess fokus på Nørregade fra og med Nørreportcentret til og med det gamle rådhus.

– Hvad er godt ved området, hvad er dårligt ved området, og hvor vildt kan det blive, hvis vi virkelig tænker stort, lød opfordringen fra Mikkel Niess.

”Området har stort potentiale. Der er gode byrum at arbejde med og spændende specialbutikker”, lød det blandt andet fra deltagernes positivliste.

På den negative side blev det af flere fremhævet, at ”området er affolket udenfor butikkernes åbningstid, nogle butikker fremstår slidte og der er meget lidt grønt i området”.

Til gengæld er der ingen grænser for, hvor vildt det kunne blive ved en fælles indsats. I visionsfasen var et gennemgående bud en form for overdækning af torveområdet nord for Vandkunsten. På den måde kunne torvet blive til en grøn oase rundt om en form for scene, hvor blandt andet skoler og ungdomsuddannelser for alvor kunne slå sig løs og være med til at skabe masser af liv og trafik i centrum.

– Udfordringerne i alle byer er de samme. Løsningen er at sætte alle med interesse i et afgrænset område sammen og lade dem udvikle helt konkrete idéer sammen – og efterfølgende få det hele til at ske ved hjælp af hinandens netværk, sagde Mikkel Niess på mødet. Han viste eksempler fra bl.a. Vejle, hvor et dødt hjørne af byen ved hjælpe af BID-modellen, er blevet et af byens attraktive hjørner.

– De fleste steder med BID har oplevet markant fremgang, sagde han.

BID står for Business Improvement Districts, og går netop ud på at samle butiksejere, ejendomsejere, liberale erhverv, foreninger, kommunen og helt almindelige borgere i en fælles indsats for en afgrænset del af byen, som netop de har interesse i og lyst til at være med til at udvikle.

Det er Cityvækst, der står bag etableringen af BID i Holstebro, og Jesper Larsen er både direktør i Holstebro Udvikling og formand for Cityvækst Holstebro. Han glæder sig over interessen og engagementet på intromødet.

– Helt overordnet arbejder vi i Holstebro Udvikling med Byens Plan, som handler om at give nyt liv til byen på den lidt lange bane. BID sætter skub i samme udvikling på den helt korte bane, så de to indsatser supplerer hinanden rigtig godt, siger Jesper Larsen.

Holstebro Udvikling støtter økonomisk Cityvækst herunder, BID arbejdet i Holstebro. Det første egentlige arbejdsmøde finder sted tirsdag 18. februar kl. 8.30 – 9.45 i Det Gamle Rådhus. Alle med lyst til at deltage i det fremadrettede arbejde er velkommen.

Om os

Holstebro Udvikling er et non-profit partnerselskab etableret af Holstebro Kommune og Færchfonden i 2018.

Sammen med borgere, virksomheder og organisationer skaber vi rammerne for fremtidens Holstebro.

Om Holstebro Udvikling

KONTAKT

Holstebro Udvikling P/S
Lægårdvej 10, 3A
7500 Holstebro

CVR: 39680645

Kontakt os

”Tænk jeres by som en festival”

”Tænk jeres by som en festival”


Byens handlende, butikker og foreninger skal stå sammen om en stor arbejdsindsats, før Holstebro kan få en mere levende midtby – men til gengæld er byens potentiale enormt. Det var et par af pointerne, da direktør for Lokale og Anlægsfonden, Esben Danielsen, inspirerede til workshop.

16. januar havde forsker Anders Brøndum Klein inviteret til den første af i alt fire workshops som et led i sin erhvervs ph.d. om progressiv byudvikling i Holstebro.

Forskningsprojektet skal undersøge, hvordan man skaber et godt og meningsfuldt samarbejde mellem kommunen, de lokale borgere, erhvervslivet og organisationer i forbindelse med midtbyen og butikslivet.

Til workshoppen, der blev afholdt i et af byens tomme butikslokaler, deltog repræsentanter fra kommunen, butiksindehavere, studerende og direktør for Holstebro Udvikling, Jesper Larsen.

Direktør for Lokale og Anlægsfonden, Esben Danielsen, som i flere år var talsmand for Roskilde Festivalen og leder af Orange Innovation, var inviteret til at kickstarte arbejdet med et inspirationsoplæg om byens sammenhænge, fællesskaber og samarbejde.

Vi har talt med ham om hans oplæg og tanker om Holstebro.


Hvilke hovedpointer har du taget med i dit inspirationsoplæg i dag?

– En af mine pointer er, at når man arbejder med at fortætte byer med boliger, skal man også prøve at lave en aktivitetsfortætning, hvor man samler kulturaktører og andet fritidsliv i bymidten. Det bliver faktisk ofte overset og glemt. Nu ligger sportscentrene her i Holstebro udenfor byen; det er ligesom at ligge et storcenter udenfor byen. Det trækker sindssygt mange mennesker. I Herning flyttede de fx biblioteket ind midt på gågaden, hvilket gav byen et stort boost. Jeg vil prøve at inspirere til at sige: Kan man få noget af det foreningsliv og kulturliv ind i bymidten, så kan du få gang i det hele. Et af mine billeder er, ”tænk hvis bymidten var en festival, hvordan vil man så lave den?”. Så havde man tænkt over, hvor man skulle sælge billetter, hvordan programmet skulle se ud, hvad for nogle scener der var hvor, hvor man skulle købe mad og gå på toilettet. Man havde tænkt et fælles og samlet forløb. Det er nemlig dét, det i virkeligheden handler om: at have en fælles programlægning for sin bymidte.

Gråkjær Arena ligger kun få minutters gang fra bykernen. Mener du, det er for langt væk?

– Nej, ikke nødvendigvis. Men det handler om at få flowet i byen til at fungere. Hvad skulle fx få tilskuerne til at bevæge sig fra arenaen og ned i bymidten? Hvis det var Roskilde Festivalen havde man tænkt over, hvordan man ville få dem fra Orange Scene til Arena Scenen, og så ville man lægge en masse ting på vejen, så man blev animeret til at bevæge sig fra A til B. De ting på vejen er vigtige for sammenhængen.

Når man går gennem Holstebros gågade er det tydeligt, at der er mange tomme butikslokaler. Hvordan ser du den situation, byens detailhandel og bymidte befinder sig i lige nu?

– Jamen i virkeligheden er Holstebro en af de byer, hvor det her projekt giver virkelig god mening – for her overlever detailhandelsgaden. Holstebro er en stærk centerby; der er tilflytning, den er attraktiv at køre til, og her er et fedt kulturliv. Men gågaden skal måske være mindre og mere koncentreret med et større fokus på andre aktiviteter. Sker dét, er jeg ret sikker på, at Holstebro bliver en af de mulige succeshistorier.

Hvor stor en indsats kræver det at blive en af succeshistorierne?

– Det kræver en stor indsats med et fælles fokus og en fælles prioritering. Hvis alle laver hver deres, så lykkes det ikke. Det handler simpelthen om, hvorvidt man tør række ud, og om man vil hinanden. Både butikker, kulturaktører, idrætsaktører og andre i byrummet skal alle vælge at sige, ”okay, jeg ser udover min egen næsetip, og nu prøver vi at finde nogle fællesindsatser”. Det ved jeg er svært, for man brænder for hvert sit. Men det er sådan noget, der skal til.

Hvor stort er potentialet for bymidten i Holstebro?

– Det er stort! Holstebro er en af de byer, hvor man, ligesom i Viborg og Skanderborg, oplever en stigende tilflytning. Men Holstebro har fat i den lange ende. Fx har byen allerede et stærkt fokus på kulturfortællingen, den geografiske placering og et link til turismen, som jeg endnu ikke mener har udfoldet sit potentiale. Det gør Holstebro til et fyrtårn i den her henseende. Alt peger i retning af, at Holstebro på mange niveauer har et meget stort potentiale.

Om os

Holstebro Udvikling er et non-profit partnerselskab etableret af Holstebro Kommune og Færchfonden i 2018.

Sammen med borgere, virksomheder og organisationer skaber vi rammerne for fremtidens Holstebro.

Om Holstebro Udvikling

KONTAKT

Holstebro Udvikling P/S
Lægårdvej 10, 3A
7500 Holstebro

CVR: 39680645

Kontakt os

Holstebro skal handle sammen – nyt liv til butikkerne

Holstebro skal handle sammen
- nyt liv til butikkerne

PRESSEMEDDELELSE

Den 21. januar er der informationsmøde på Holstebro Bibliotek, hvor alle – der er interesseret i midtbyen i Holstebro – er velkommen til at møde op. Målet er at skyde et nyt samarbejde i gang, som skal skabe fornyet liv til butikkerne.

Hvor mange pakker under juletræet var købt over nettet? Nethandlen stiger, og butikkerne er trængte. Sådan er det også i Holstebro, og derfor er der sat forskellige skibe i søen for at vende udviklingen og skabe nyt liv til butikkerne.

Sidste nyt er, at Holstebro Cityvækst har indledt et samarbejde med BIDdanmark om at skabe mere liv i midtbyen. Startskuddet lyder den 21. januar, hvor der er informationsmøde på Holstebro Bibliotek fra kl. 18.00 til 21.00. Her er butiksejere, udlejere, handlende, borgere, foreninger – ja, alle er velkommen.

Det er den nordlige del af gågaden, der bliver det første område, hvor der skal skabes mere liv. Senere følger den sydlige del af gågaden.

”Der er brug for, at vi handler sammen i Holstebro, når vi vil skabe nyt liv til butikkerne. Basalt set handler det om, at vi sætter os sammen og får lagt en plan, og så gør vi det, vi har aftalt, så vi skaber flere oplevelser for de handlende. Det har BIDdanmark en velafprøvet og vellykket ’opskrift’ på,” fortæller Jesper Larsen, formand i Holstebro Cityvækst.

Parterne trækker i arbejdstøjet

BIDdanmark har Mikkel Niess i spidsen, og han har mange års erfaring med detailhandel og udviklingsprojekter. Han har faciliteret lignende projekter i Vejle, Give, Egtved, Jelling, Børkop, Gladsaxe, Bagsværd, Faxe og Søborg.

”Det handler om at bringe de rigtige parter sammen, og det er alle, der brænder for midtbyen. Efter en åben og ærlig dialog om, hvad udfordringerne er, så lægger vi en plan for, hvordan vi skaber flere oplevelser, der kan trække kunder til. Og så går vi i gang og følger op. Der er ikke så meget snak – men en masse konkrete handlinger fra parterne,” siger Mikkel Niess.

BID er et samarbejde, hvor alle parter byder aktivt ind. Det kræver engagement, vilje og ressourcer fra mange sider. Eksempelvis kan der sagtens være borgere eller foreninger, der står for at arrangere en halloween fest i midtbyen, mens butikkerne har pyntet op og holder længe åbent.

Holstebro har gode forudsætninger

Mikkel Niess ser Holstebro som en by med rigtig gode forudsætninger for at skabe mere liv. ”Der er allerede en række spændende butikker, så der er et godt fundament for at skabe endnu mere liv i midtbyen. Jeg elsker – som de fleste andre – livet i midtbyen, specialforretningerne, det engagement og den passion de mange selvstændige har. Jeg er ikke i tvivl om, at hvis vi står sammen, så kan Holstebro og mange andre danske byer overleve handlen fra internettet. Men vi skal turde at se på os selv med nye øjne og have mod til at lave de nødvendige forandringer.”

2020 – fokus på midtbyen

BID samarbejdet er en vigtig brik i alt det, der sker i Holstebro midtby. Et levende butiksliv er nemlig en vigtig forudsætning for en levende by, som mange gerne vil leve og handle i. Derfor deltager Holstebro også i et phD-projekt, hvor målet er at få udarbejdet et egentligt koncept for at skabe liv i tomme butikslokaler. Målet er at lave en model, som kan bruges af mange andre byer i ind- og udland.

”BID samarbejdet og phD-projektet spiller perfekt sammen, og jeg forventer stor opbakning fra en meget bred skare af aktører, da vi jo alle har en klar interesse i, at Holstebro også i fremtiden er en levende og spændende by, som er vækstmotoren i hele Nordvestjylland,” siger Jesper Larsen, som også er direktør for Holstebro Udvikling.

Og den store ramme kommer også på plads i 2020, når Byens Plan for Holstebros udvikling af centrum er klar til at blive præsenteret i marts. Her har arkitekterne også et ønske om at koncentrere aktiviteterne i midtbyen.

Aktiviteterne med udvikling af detailhandlen finansieres bl.a. med bidrag fra Holstebro Handelsstandsforening, Holstebro Udvikling P/S, Holstebro Kommune og Nørreport Centret. Derudover er der også en forventning til, at ejendomsejerne i byen bakker op om aktiviteterne – også økonomisk. Der forventes samlet set en finansiering på ca. 500.000 kr. i årene 2020-2022.

Om os

Holstebro Udvikling er et non-profit partnerselskab etableret af Holstebro Kommune og Færchfonden i 2018.

Sammen med borgere, virksomheder og organisationer skaber vi rammerne for fremtidens Holstebro.

Om Holstebro Udvikling

KONTAKT

Holstebro Udvikling P/S
Lægårdvej 10, 3A
7500 Holstebro

CVR: 39680645

Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev