Menu

Mange arkitekter vil lave byudvikling i Holstebro

Stor interesse fra landets arkitekter for at lave byudvikling i Holstebro

Interessen for at udvikle en spændende bymidte i Holstebro er stor. 19 tværfaglige arkitektteams fra hele landet har netop meldt ind, at de ønsker at være med til at lave en langsigtet og sammenhængende plan for fremtidens midtby.

Holstebro har en sjælden mulighed for at videreudvikle sin bymidte, fordi Hospitalsenheden Vest rykker til det nye sygehus i Gødstrup i 2021. Det er anledningen til at udarbejde en samlet udviklingsplan for hele bymidten.

– Filosofien bag vores ønsker om byudvikling i Holstebro er, at en dynamisk og spændende bymidte er med til at tiltrække mere liv til byen, mennesker, arbejdspladser og dermed vækst til hele Nordvestjylland i fremtiden, siger Jesper Larsen, der er direktør for Holstebro Udvikling P/S. Han glæder sig over den store interesse fra arkitektfirmaer i hele landet for at være med i udviklingsarbejdet. 

Planen skal ikke alene omhandle den 70.000 kvadratmeter store sygehusgrund. Den skal også give bud på udviklingen i hele midtbyen, så det er attraktivt og transparent for investorer og projektudviklere at investere i konkrete projekter i byen over de næste mange år.


Den bedste plan

Bestyrelsen for Holstebro Udvikling skal nu vurdere materialet fra de 19 arkitektfirmaer og udvælge tre teams, som går videre i konkurrencen om at udarbejde den bedste udviklingsplan. Den færdige plan skal ligge klar sidst på året.

– Den store interesse fra dygtige arkitekter i hele landet ser jeg som et udtryk for, at mange kan se, at det er en utrolig spændende udviklingsopgave og en anerkendelse af, at der er ambitioner og stor opbakning bag hele vores set up. Både i form af et privat/offentligt ejerskab til byudviklingsprojektet og en dyb involvering af borgere, erhvervsliv og organisationer i Holstebro, siger Jesper Larsen.


Private og offentlige penge

Holstebro Udvikling P/S er et partnerselskab, som er ejet 51% af Færchfonden og 49% af Holstebro Kommune. Byplantegnestuen CFBO i Aarhus er valgt til at tage sig af selve arkitektkonkurrencen. Her er partner Rasmus Cassøe også imponeret over interessen fra de tværfaglige arkitektteams.

– Byudviklingsprojektet i Holstebro er kendetegnet ved stort commitment – lige fra ejerskabet til involveringen af byens målgrupper. Det er en klar styrke, at det private og offentlige går sammen og har et langsigtet perspektiv for byudviklingen. Det skærper interessen fra mange arkitektfirmaer, fordi det giver ro i maven med hensyn til viljen og evnen til at føre planerne ud i livet. Samtidig er det et stort plus for kommende investorer, at de kan se, at der er bred og dyb opbakning bag en samlet plan, siger Rasmus Cassøe.


Stor borgerinddragelse

En proces med omfattende inddragelse af borgere, erhvervsliv og organisationer i Holstebro er gået forud for arkitektkonkurrencen. De mange ideer og forslag herfra bliver en del af selve konkurrenceoplægget. Vinderprojektet bliver præsenteret på et borgermøde i Holstebro sidst på året.

Yderligere info:

Jesper Larsen, direktør Holstebro Udvikling P/S, tlf. 2014 7871

Rasmus Cassøe, partner CFBO, tlf. 2053 7190

 

 

Om os

Holstebro Udvikling er et non-profit partnerselskab etableret af Holstebro Kommune og Færchfonden i 2018.

Sammen med borgere, virksomheder og organisationer skaber vi rammerne for fremtidens Holstebro.

Om Holstebro Udvikling

KONTAKT

Holstebro Udvikling P/S
Lægårdvej 10, 3A
7500 Holstebro

CVR: 39680645

Kontakt os

Arkitekter får guldgrube af idéer med på vejen

Arkitekter får guldgrube af idéer med på vejen

I løbet af den næste måned udpeger bestyrelsen for Holstebro Udvikling P/S tre arkitektteams, der skal konkurrere om at skabe den bedste plan for udvikling af sygehusgrunden og resten af midtbyen i Holstebro.

Der er masser af gode ideer at arbejde videre med, når tre teams af arkitekter i den nærmeste fremtid bliver udvalgt til at konkurrere om at udarbejde én stor og sammenhængende plan for sygehusgrunden og resten af midtbyen i Holstebro.

Forud for konkurrencen har Holstebro Udvikling haft en omfattende dialog med borgere i alle aldre, virksomheder og organisationer, så alle har haft mulighed for at komme med synspunkter og forslag 

Senest torsdag, hvor omkring 40 repræsentanter fra virksomheder og organisationer i Holstebro var samlet til det sidste af to såkaldte byfora, for at klæde arkitekterne bedst muligt på til arbejdet. 

Opgaven torsdag var at give bud på en rød tråd i byudviklingen, tematisere de mange ideer og komme med udspil til konkrete projekter, som kunne være en del af konkurrenceoplægget til arkitekterne. 

Se her, hvilke ideer formanden for By og Land, Jes Christian Jessen, har til fremtidens Holstebro:   

En konkret begyndelse
Kreativ købmand Peter Nørgaard var med på mødet torsdag og har et meget konkret bud på brugen af sygehusgrunden.

– Indret sygehusgrunden med ungdomsboliger, der har Danmarks billigste husleje. Og lad så de unge blive boende i lejlighederne til samme pris de næste år efter endt uddannelse.  Så skal I se dem binde sig til området. Jeg tænker, det er et meget konkret sted at begynde, når vi her har mange ideer oppe at vende, siger Peter Nørgaard.

En guldgrube af forslag
Sammen med input fra en stor gruppe unge og ikke mindst fra Byens Møde i februar, har Holstebro Udvikling nu mellem 400 og 500 store og små forslag til udviklingen af ikke blot sygehusgrunden, men hele midtbyen i Holstebro.

– Det er en fornøjelse at opleve, at så mange involverer sig i udviklingen af fremtidens midtby. Vi har fået en guldgrube af forslag. Opgaven bliver nu at tematisere forslagene, inden vi giver arkitekterne det endelige konkurrenceoplæg den 29. april, siger Jesper Larsen, der er direktør for Holstebro Udvikling P/S.

Han glæder sig over den store lyst blandt borgere, virksomheder og organisationer til at deltage i den omfattende proces, der fører frem til Byens Plan.

– Man kan virkelig kalde det for hele byens plan, siger han.

Holstebro har kulturen til forskel, men den kreative købmand Peter Nørgaard vil gerne lægge et ekstra lag på:

Livet skal tilbage til midtbyen
At dømme efter debatten torsdag er der et udpræget ønske om at binde gågaderne meget bedre sammen med torve og pladser og med nem og hurtig adgang til sygehusgrunden og anlægget, som kommer til at udvikle sig som en markant udvidelse af bymidten.

Der var også stort fokus på at trække livet tilbage til midtbyen både i form af boliger til alle aldersklasser, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og naturligvis attraktive gademiljøer og torve, som man har lyst til at opholde sig på. Fx med torvehaller, grønne oaser og kreative legepladser.

– Der er utrolig mange gode forslag, som vi jo ikke nødvendigvis behøver vente på kommer med i den store plan. Der er bestemt forslag i puljen, som vi kan begynder at føre ud i livet med det samme, hvis nogen er klar til at gribe boldene, siger Jesper Larsen.

Inden årets udgang har Holstebro Udvikling fundet et vinderprojekt for byudviklingen, som bliver præsenteret på et stort borgermøde.

Formanden for restauratørforeningen, Rune Bach, vil have et Holstebro, der også er hyggeligt efter lukketid:

Ideerne blomstrer

Vi samler alle idéer der fremkommer i processen i en logbog, som bliver et vigtigt arbejdsredskab for de arkitekter, der skal arbejde videre med Byens Plan. Du kan se et uddrag af logbogen her.

Om os

Holstebro Udvikling er et non-profit partnerselskab etableret af Holstebro Kommune og Færchfonden i 2018.

Sammen med borgere, virksomheder og organisationer skaber vi rammerne for fremtidens Holstebro.

Om Holstebro Udvikling

KONTAKT

Holstebro Udvikling P/S
Lægårdvej 10, 3A
7500 Holstebro

CVR: 39680645

Kontakt os

Borgermøde om byudvikling blev tilløbsstykke

Borgermøde om byudvikling blev tilløbsstykke

Der blev provokeret, inspireret og udfordret. Byens Møde arrangeret af Holstebro Udvikling og Holstebro Kommune samlede 400 borgere, lokale ildsjæle og eksperter i byudvikling til idéudvikling og diskussion om fremtidens Holstebro. 

Lav spændende legepladser i centrum for flere aldersklasser, etabler en kultur- og erhvervshøjskole på Sygehusgrunden og lav Torvehaller i DSBs gamle godscentral.

Det strømmede ind med idéer fra de 400 engagerede borgere, der deltog i workshop og konference, da Holstebro Udvikling holdt Byens Møde i Black Box 27. februar 2019.

Byens Workshop tiltrak mange idérige borgere, der gerne ville give deres besyv med om byudviklingen i Holstebro. Workshoppen bestod af en række stationer med forskellige indgangsvinkler til udviklingspotentialet i midtbyen i Holstebro. Fælles for alle stationerne var borgernes mulighed for selv at skrive en kommentar eller en idé på stationernes tavler.

Byens Konference havde to temaer – ”Visioner og forandring for fremtidens midtby” og ”Midtbyens handels-, by- og kulturliv”. Til hvert emne var der tre oplægsholdere og efterfølgende paneldebat. Livsstilsekspert Henrik Byager var ordstyrer for oplæg og debat.

En konklusion på Byens Møde kunne være, at en by ikke består af mursten, men af mennesker, der indgår i fællesskaber på kryds og tværs, fordi de har lyst til at være sammen. Byens rum skal understøtte og fremme fællesskabet i byen.

Debatten om byudviklingen slutter ikke med Byens Møde. Den er først lige begyndt. 

 TV MIDTVEST besøgte Byens Møde. Se indslaget her. 

Eksperternes bud på fremtidens Holstebro

Der var mange input og pointer fra oplægsholderne til Byens Konference. Vi har her samlet et overblik:

 

Henrik Byager: Vi søger mening

– Vi er i en periode lige nu, hvor vi som mennesker søger mening, værdi og stærke fællesskaber. Derfor skal byer stå for noget. De skal kunne samle folk, være mangfoldige og give plads til det allervigtigste: Børn og ældre. De skal give identitet, livskvalitet og mening, sagde Henrik Byager.

Netop de bløde værdier var kendetegnet for oplæg og debat på Byens Konference. Der var langt mere fokus på mennesker end mursten.

 

Thomas Leerberg: En by i vækst 

Holstebro Kommunes planchef, Thomas Leerberg, huskede alle på, at Holstebro er en by i vækst. 

– Derfor kommer vi til at bo tættere i fremtiden, og flere kommer til at bo i midtbyen, sagde Thomas Leerberg. 

Han tilføjede, at det er afgørende vigtigt at skabe sammenhæng i byen.
– Det er ikke min by. Det er ikke din by. Det er vores by. Og byen er det, som vi gør den til sammen, sagde Thomas Leerberg.

  

Filip Zibrandtsen: Sæt FNs verdensmål i centrum

Filip Zibrandtsen fra Urban Creators kom med aftenens mest dagsordensættende forslag: 

– Vi skal tænke globalt og gøre det lokalt. Så hvorfor ikke gøre Holstebro til den første by i verden, som udvikler sig efter principperne i FNs verdensmål for en bæredygtig udvikling. Netop FNs verdensmål rummer essensen af det, som i høj grad kan styrke en by som Holstebro, sagde Filip Zibrandtsen. 

Filip Zibrandtsen fokuserede også på mobilitet i byer, og han roste Holstebro for sin kunst, kultur, natur og bymidten. Og i stedet for at se på parkeringspladserne som et nødvendigt onde slog han et slag for at gentænke dem som grønne og blå områder, hvor der både er plads til mennesker, natur og biler.

 

Michael Sloth: Bliv bedre til at samarbejde på tværs  

Årets Bedste Handelsby i 2018, Vejle, var også til stede på konferencen. Vejle Kommunes direktør for Teknik og Miljø, Michael Sloth, opfordrede butikkerne i Holstebros centrum til at samarbejde markant mere end i dag, hvis en handelsby som Holstebro skal kunne overleve internethandlen. 

– I dag er vi 109 handelsbyer i Danmark. Hvis prognosen holder, og internethandlen i 2030 sidder på 50 procent af handlen i Danmark, så er der kun 29 handelsbyer tilbage om ti år. Holstebro er en af dem, men det kræver en indsats, og det kræver, at alle aktører i byen forstår at samarbejde på tværs, sagde Michael Sloth. 

– Man kan ikke forudsige fremtiden. Men man skal have mod for at turde gøre noget. Det tager kun fem minutter at skyde en idé ned, men måske 10-15 år at gennemføre en, sagde Michael Sloth.

 

Michael Ulsted: Vi skal huske hyggen

Michael Ulsted, formand for Holstebro Handelsstandsforening, efterlyste mere hygge i Holstebro. 

– Hvor blev hyggen af? Vi skal have mere hygge i byen, sagde Michael Ulsted og viste flere eksempler på, hvordan tidligere grønne områder som Store Torv og Østergade er blevet køligere miljøer uden ret meget grønt. 

Med eksempler på byer, der har bygget interessante udsigtsposter og svævebaner, opfordrede han beslutningstagerne til at turde mere i midtbyen. 

 

Søren Taaning: Gør centrum til én stor legeplads

Det skal handle om mennesker, mente Søren Taaning, Dansk Talentakademis leder i sit oplæg på Byens Konference. 

– Byplanlægning er lykkedes de steder, hvor det at aktivere mennesker er hovedsigtet. En forlystelsespark som Disneyland er et godt eksempel. Her er der enorme områder med parkeringspladser og infrastruktur, men det er ikke det, der fylder. 

Vi skal tænke bymidten som ”Danmarks bedste legeplads”, og det skal være tydeligt, hvordan man kommer til byen, og hvornår man er der. Byen skal være levende og vedkommende, sagde Søren Taaning. 

Han slog også et slag for ikke at glemme de unge i byen. 

– Byen er et abstrakt begreb for de unge. Det kræver, at vi arbejder for at høre, hvad der skal til. Unge skal have en byggeplads – der skal være en risikovillighed i forhold til de unge. Lige nu er der alt for stor berøringsangst, men man burde give dem et sted, hvor de godt må larme. Vi skal fx se på en succes som Godsbanen i Aarhus, hvor de unge kan folde sig ud, sagde Søren Taaning.

 

Julie Holck: Hvad vil DU bidrage med?

Julie Holck fra LivingCities rundede oplæggene af på Byens Konference med en tjekliste til byudvikling. Hun opfordrede både borgere, politikere og virksomheder til at overveje, hvordan de hver især kan bidrage til, at der kommer mere liv i midtbyen. 

– Midtbyen er det mest attraktive sted i Holstebro. Jo flere funktioner I kan samle der, jo mere attraktiv bliver bymidten. Butikkerne skal være oaser for alt det, internethandlen ikke kan levere. Uddannelserne skal ind i bymidten i stedet for ud i periferien, sagde Julie Holck. 


”Tommel op” eller ”tommel ned”

 Tilhørerne fik også indflydelse under Byens Konference. Alle blev udstyret med en grøn og en rød seddel med en lille positiv eller negativ stemt tommeltot. Henrik Byager involverede publikum undervejs, og særligt til slut ved den store afslutningsdebat fik tommelfingrene en stor rolle, og publikum bød ind med spørgsmål. 

Fra salen undrede en borger sig over parkeringspladserne, når der nu bliver talt om æstetik. Borgeren ville vide, om man ikke burde tænke mere klima- og miljøvenligt med fokus på cyklister i stedet. 

– Byen er et bevægelsesrum, der kan noget, og parkeringspladser er utrolig essentielle. Der skal bare tænkes merværdi ind i det, svarede Filip Zibrandtsen.

 

 

 

 

Ida Marie Nygaard Christensen

Hvilken by håber du, Holstebro er om 20 år?

Jeg håber, det kan være Vestjyllands hovedstad. Og jeg håber, vi kan få integreret flere befolkningsgrupper i byen; der er mange ældre, og jeg tror godt, vi kan finde en måde at lave et socialt byrum for os alle. 

Hvad tænker du om at være en del af processen og kunne påvirke fremtidens Holstebro? 

Jeg synes, det er fantastisk, at man har lyst til at høre dem, der skal bo i byen, hvad de har lyst til at bo  og være i. Jeg synes, borgerinddragelse er en rigtig vigtig del af processen, og selvfølgelig er der mange andre parametre, der spiller ind, men det, at man har borgernes mening fra begyndelsen gør, at man først og fremmest kan prioritere det fremfor økonomi og alt det andet, der spiller ind. 

Hvad tager du med videre fra i dag?

Jeg kommer her som studerende og tænker, at vi skal have flere studerende ned i byen. Jeg er klart blevet opmærksom på andre udfordringer og muligheder, der også er i Holstebro

 

Allan Andersen

Hvilken by håber du, Holstebro er om 20 år?

Jeg ser jo gerne, at der bliver udviklet sådan, at der kommer flere til byen. Det vil være positivt – også for økonomien. For jo flere der er, jo flere vil der være til at kunne forbedre byen. Det klart. Lidt flere butikker kunne der godt trænges til. Der er mangel på dem. Den må godt udvikle sig sådan, så der i udkanten af byen kommer flere butikker og supermarkeder.

Hvad tænker du om at være en del af processen og kunne påvirke fremtidens Holstebro?  

Jeg håber da, at det jeg har sagt eller givet udtryk for, har givet et positivt aftryk, og jeg håber, de vil tage det med i overvejelserne. Jeg håber, det giver et bedre indblik i, hvordan jeg kan se, byen udvikler sig.

Hvad tager du med videre fra i dag?

Jeg synes det var meget spændende at høre om, hvordan man kan centrere byen lidt om åen. Det er jo en smuk del af byen, hvis man tager sig tid til at kigge ordentligt, sætte sig og hygge sig. Det kunne man godt gøre noget mere ved. Indtil videre er det jo bare en å, der går igennem.

 

 

Om os

Holstebro Udvikling er et non-profit partnerselskab etableret af Holstebro Kommune og Færchfonden i 2018.

Sammen med borgere, virksomheder og organisationer skaber vi rammerne for fremtidens Holstebro.

Om Holstebro Udvikling

KONTAKT

Holstebro Udvikling P/S
Lægårdvej 10, 3A
7500 Holstebro

CVR: 39680645

Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev