Menu

Holstebro Udvikling støtter efterårsferie med gang i gågaden

Holstebro Udvikling støtter efterårsferie med gang i gågaden

Det lokale eventbureau Bare Smil har planlagt fire aktiviteter i gågaden i løbet af efterårsferien. FIFA-mesterskaber og brætspilscafé er blandt andet noget af det, de unge medindehavere arrangerer. Holstebro Udvikling og CityVækst støtter projektet med 10.000 kr.


Efterårsferie er mere end varm kakao og besøg på museer med bedsteforældrene. Det mener det lokale eventbureau Bare Smil i hvert fald. Deres mål er at skabe en aktiv efterårsferie for alle.

– Der skal ske mere i Holstebro by, og det håber vi, vi kan være med til at sørge for med disse fire meget forskellige events, fortæller Mads Nørgaard Jensen, der er medindehaver af Bare Smil.

Og netop den målsætning bakker direktør for Holstebro Udvikling, Jesper Larsen, op om.

– Hele vores mål med at bidrage med 10.000 kr. til unge, der vil skabe mere liv i byen, er jo netop tiltag som det her. Og netop i efterårsferien har vi brug for nogle events, der kan samle store som små i Holstebros midtby og give noget liv, siger han.

Aktiviteter for alle

CityVækst og Holstebro Udvikling stiller også et af gågadens tomme butikslokaler til rådighed, som netop er tiltænkt aktiviteter for og med børn og unge. Og det er altså her, i Nørregade 54, de fire forskellige events finder sted i uge 42.

Mandag er der skattejagt for de mindste, hvor de på en gåtur rundt i byen skal finde en bestemt karakter. Tirsdag er der Holstebro-mesterskaberne i PlayStation-fodboldspillet FIFA 20, onsdag er der brætspilscafé, og torsdag er der danseevent for byens kvinder.

Direktøren for Holstebro Udvikling håber endnu flere unge vil følge trop og arrangere lignende tiltag. Og inden længe banker julegaveindkøbene på døren, og så er der flere oplagte events at tage fat i, mener Jesper Larsen.

– Nu nærmer vi os en kold og en mørk tid, men det betyder ikke, at der ikke er folk i gågaden, tværtimod. Julehandlen giver jo en fantastisk ramme om at arrangere juleklip, æbleskivebagning eller andet, siger direktøren.

Læs mere om, hvordan du og dine venner kan få 10.000 kr. til at føre jeres idé ud i livet her.

Om os

Holstebro Udvikling er et non-profit partnerselskab etableret af Holstebro Kommune og Færchfonden i 2018.

Sammen med borgere, virksomheder og organisationer skaber vi rammerne for fremtidens Holstebro.

Om Holstebro Udvikling

KONTAKT

Holstebro Udvikling P/S
Lægårdvej 10, 3A
7500 Holstebro

CVR: 39680645

Kontakt os

Tre skarpe til vinderholdet

Tre skarpe til vinderholdet

Jan Albrechtsen er partner i Tegnestuen Vandkunsten og teamleder for vinderholdet, Team Vandkunsten. Her svarer han på tre skarpe om byudviklingen i Holstebro og byens fremtid.

 

Mere end 450 borgere var på plads i Black Box i Musikteatret i Holstebro 7. oktober til Byens Møde 2.0. Her kårede vi vinderen af arkitektkonkurrencen om at udarbejde det bedste bud på en ambitiøs og samlende udviklingsplan for Holstebro midtby og sygehusgrunden.

Det blev Team Vandkunsten, der vandt, og her kan du læse teamleder Jan Albrechtsens svar på tre spørgsmål om konkurrencen, byen og fremtiden.


Hvordan har det været at være en del arkitektkonkurrencen i byudviklingsprojektet i Holstebro?

– For os har det været en virkelig god og meget reel proces. Det har ikke været en pseudo-proces. Vi har haft rigtig mange gode snakke med de forskellige interessenter og involverede parter, og det er rigtig vigtigt for os. Vi skal ikke opfinde den dybe tallerken, men vi skal forsøge at høre, lytte og forstå byens DNA, og hvad det er, de lokale i virkeligheden vil. Vi er jo gæster i en by, vi ikke kender.

Byudviklingsprojektet i Holstebro har haft og har fortsat et stort fokus på at inddrage borgere og andre af byens aktører. Hvordan adskiller dette byudviklingsprojekt sig fra andre, du har været med til tidligere?

– Jeg synes, det adskiller sig ved, at når vi har siddet til heldagsworkshops, har alle været der. Alle arkitektholdene, hele bedømmelsesudvalget, byrådspolitikere, og selv borgmesteren har været der hver gang. Jeg har flere gange siddet til den slags møder, hvor politikerne forsvinder undervejs, fordi de har andre møder, og så ser vi dem ikke igen.

I den her proces har der været aktiv og fuldstændig deltagelse, og det gør jo, at der opstår en oplevelse af at kende hinanden bedre for hver gang. Det har været meget positivt at opleve, og de [bedømmelsesudvalget og bestyrelsen Red.] har været meget vedholdende og konsistente i den måde, de har håndteret arbejdet med byudviklingen.

Hvordan ser du fremtiden for Holstebro?

– Vi tror virkelig på den, ellers havde vi ikke lavet et bud på en udviklingsplan for den. Vi tror, der er en fremtid for byen, hvis man bliver ved med at holde fast i byens tydelige identitet. Det er til gengæld helt essentielt, at der flytter nogle flere nye til, som fortætter bymidten. Den næste generation vil have bo- og livskvalitet tæt på byen, og her har Holstebro et kæmpe potentiale i at lokke dem til med nogle nye og sindssygt attraktive boliger.

Team Vandkunsten består af Tegnestuen Vandkunsten, Skaarup Landskab, ÅF, Torben Schønherr og ICP.

Holdet skal nu inddrage elementer fra de to andre arkitektforslag i den endelige Byens Plan, som de skal have klar primo 2020.

Her kan du se de tre arkitektforslag, og læse dommernes kommentarer

Om os

Holstebro Udvikling er et non-profit partnerselskab etableret af Holstebro Kommune og Færchfonden i 2018.

Sammen med borgere, virksomheder og organisationer skaber vi rammerne for fremtidens Holstebro.

Om Holstebro Udvikling

KONTAKT

Holstebro Udvikling P/S
Lægårdvej 10, 3A
7500 Holstebro

CVR: 39680645

Kontakt os

Vinderen er fundet: Team Vandkunsten skal tegne Holstebros fremtid

Team Vandkunsten skal tegne Holstebros fremtid - havde grebet mange af borgernes ideer

Team Vandkunsten fra København er netop blevet kåret som vinder af arkitektkonkurrencen i Holstebro om udvikling af midtbyen. Holstebro indgår i et forskningsprojekt som et eksempel på progressive byudvikling med inddragelse af mange aktører.

Over 450 borgere i Holstebro var mødt op for at overvære, hvem der i bogstavelig forstand skal tegne Holstebros fremtid. En enig bedømmelseskomite pegede på Team Vandkunsten fra København. 19 arkitektteams havde budt ind på opgaven, og tre var i finalen, som hermed blev afgjort.

Team Vandkunsten og de to andre teams i finalen havde fået til opgav at give deres bud på fremtidens Holstebro. Opgaveskrivelsen til arkitekterne havde rødder i de 1000 ideer til byens udvikling, som var kommet fra borgere og en lang række andre aktører.

Næste skridt er, at vinderen over de kommende måneder udarbejder en endelig helhedsplan for udviklingen og udbygningen af Holstebro midtby. Det sker med udgangspunkt i vinderforslaget plus det bedste fra de to andre forslag. Herefter sker der en politisk behandling med bl.a. ny kommuneplan og nye eller reviderede lokalplaner. Det sker, før nye byggeprojekter og andet går i gang.

Se de tre arkitektforslag, og læs dommernes vurdering her

Plan binder byen bedre sammen

Borgmester H.C. Østerby og Annemette Færch, formand for Holstebro Udvikling, lagde ved kåringen af vinderen vægt på, at Team Vandkunstens plan har fokus på at midtbyen fortættes og detailhandlen styrkes og derigennem binder Holstebro bedre sammen og samtidig genindføres naturen i byen.

Annemette Færch siger: ”Det er dejligt at opleve, at Team Vandkunsten er så god til at omsætte de mange ønsker fra byen til en visionær plan. Det er utroligt vigtigt, når vi ønsker at opbygge en kultur for inddragelse af rigtig mange målgrupper i vores byudvikling. Den byudvikling, vi nu søsætter, kommer til at definere udviklingen af Holstebro by i de næste 50 år.”

Holstebro i forskningsprojekt

I Holstebro gør kulturen en forskel. Den ligger i byens DNA og skal også danne skole for en ny kultur for byudvikling. Meget tyder på, at det ikke bare bliver i Holstebro. Byudviklingsprojektet bliver brugt som eksempel i et forskningsprojekt støttet af Realdania og Innovationsfonden.

I Holstebro bliver alle gode kræfter lagt sammen. Det var baggrunden for, at Færchfonden sammen med kommunen stiftede Holstebro Udvikling P/S, og derfor har der i forberedelsen til og starten af masterplansprocessen været særligt meget fokus på borgerinddragelse.

Borgmester HC Østerby fortsætter: ” Vi ønsker også i fremtiden en levende og spændende by, som er en vækstdynamo for hele Nordvestjylland. Byens borgere og andre aktører er dem, der bedst ved, hvilke ønsker de har til fremtidens Holstebro. Derfor inddrager vi bredt. Vores mål er via byudviklingen at styrke byens attraktionskraft i forhold til at tiltrække nye borgere, nye erhvervsdrivende, nye inve¬storer og flere turister.” 

 

En stolt vinder

Jan Albrecthsen fra Team Vandkunsten: ”Vi er utrolig stolte over og glade for at vinde. Vi glæder os til at samarbejde med udviklingsselskabet henimod en udviklingsplan, der kan understøtte fremtidens Holstebro som grøn kulturkøbstad – og som købstaden med de mest interessante boligtilbud i regionen.”

Dialogen fortsætter i lokale områder

Og dialogen forstummer ikke i Holstebro. ”Nu kan interesserede borgere kigge videre på de tre forslag i Rådhushallen i Holstebro, og 9. november bliver der holdt åbent hus i Nørregade, hvor alle er velkommen til at stille masser af spørgsmål til H.C. Østerby, Vandkunsten og mig. Og dialogen fortsætter. Når vi har helhedsplanen, så bliver der dialog decentralt i de enkelte områder i byen,” siger Jesper Larsen, direktør Holstebro Udvikling.

Om os

Holstebro Udvikling er et non-profit partnerselskab etableret af Holstebro Kommune og Færchfonden i 2018.

Sammen med borgere, virksomheder og organisationer skaber vi rammerne for fremtidens Holstebro.

Om Holstebro Udvikling

KONTAKT

Holstebro Udvikling P/S
Lægårdvej 10, 3A
7500 Holstebro

CVR: 39680645

Kontakt os

Debatindlæg: Møde på mandag. Fokus på arkitektur og byudvikling i Holstebro

Debatindlæg: Møde på mandag. Fokus på arkitektur og byudvikling i Holstebro

Der er grund til at hylde arkitekturen. Prøv bare at gå en tur i Nørregade og kig lidt opad bygningerne og læg mærke til de mange flotte facader, udhæng og udsmykninger.
Men der er grund til at stå vagt om bygningskulturen, en midtby med historisk sjæl vækker glæde hos de fleste, men hvordan bevarer man denne sjæl?

Af Ole Skydt, Østerbrogade 22, Holstebro, BY & LAND, og Jes Christian Jessen

Bragt første gang 5. oktober i Dagbladet Holstebro

Vi håber også, at arkitekturen er i fokus mandag den 7. oktober, når Holstebro på et borgermøde i Black Box i Musikteatret afslører de tre bud på fremtidens plan for sygehusgrunden, slagterigrunden og resten af bymidten, og derefter kårer vinderen.

De tre arkitektteams fremlægger deres forslag for midtbyens fremtid, forslag de har arbejdet med siden foråret.

Vi har for længst i BY & LAND givet vores besyv med i debatten om midtbyens fremtid, og vi har holdt flere inspirations- og debatmøder. Vi har forsøgt at tænke bredt.

Men især bygningskulturen banker vores hjerte i den grad for. Vi har derfor store forventninger til forslagene fra de tre teams Men.! Debatten om bygningskulturen i byen vil og skal fortsætte efter mandag den 7. oktober.

I Holstebro Festuge 2020, der holdes 8.- 14. juni, vil vi derfor fra BY & LAND i Holstebro og Omegn byde ind med følgende indslag: 1. Udstilling om bygningskultur og bevaringsværdige bygninger i rådhusfoyeren baseret på mere end 3.000 fotos af lokale huse og bygninger. 2. Guidede ture i midtbyen, vi kalder dem ” åbne øjne”. 3.

Omvisninger i lystanlægget for at sætte fokus på byens grønne islæt. Og måske 4. Et debatmøde om byens fremtid og andre aktiviteter efter at den nye plan har sat sig lidt i vores bevidsthed.

Men husk at møde op i Black Box på mandag.

Læs mere om byudviklingen i Holstebro

Om os

Holstebro Udvikling er et non-profit partnerselskab etableret af Holstebro Kommune og Færchfonden i 2018.

Sammen med borgere, virksomheder og organisationer skaber vi rammerne for fremtidens Holstebro.

Om Holstebro Udvikling

KONTAKT

Holstebro Udvikling P/S
Lægårdvej 10, 3A
7500 Holstebro

CVR: 39680645

Kontakt os

Ekspert: Modige byer høster borgernes ideer til udvikling

Ekspert: Modige byer høster borgernes ideer til udviklingens byudvikling

Vi hører hver dag om splid og ballade i forbindelse med udvikling af byer. Holstebro er startet et helt andet sted – nemlig ved at spørge borgerne fra første dag: Hvad er det for en by, I gerne vil have i fremtiden?

Af Anne-Marie Dahl, fremtidsforsker, Futuria. 
Bragt første gang i Dagbladet Holstebro

Hvem ved bedre end borgerne, hvilken by de ønsker sig i fremtiden? Det er ud fra den devise, at Holstebro udvikler deres bymidte, hvor der snart er 70.000 ledige kvadratmeter, når sygehuset flytter ud af byen.

Derfor var starten på en helhedsplan for udviklingen af den indre by ikke at spørge arkitekter og byplanlæggere, men at invitere alle borgere og en lang række andre aktører til at komme med deres ønsker. Det blev til mange borgermøder, workshops og indlæg i lokalpressen og på de sociale medier. Konkret kom der 1000 ideer til fremtidens bymidte i Holstebro.

Og så kan man spørge sig selv: Er det ikke bare en skinmanøvre, som giver kommunen og andre ro til at plukke de bedste ideer og så påstå, at nu er alle hørt?

1000 ideer som fundament

I Holstebro blev de 1000 ideer fundamentet for at formulere opgaven til de 19 arkitektteams, som bød ind på at lave en helhedsplan for byen. Den 7. oktober præsenterer de tre arkitektteams i finalen deres planer for hele byen ved et stort borgermøde. Processen er meget åben – alle kan kigge med. Skjulte dagsordener har trange kår her. Fremtiden vil vise, hvor tilfredse holstebroerne bliver med udviklingen af deres by.

Fremsynede virksomheder har forstået værdien af åbenhed. Mange virksomheder bruger åbne innovationsprocesser, hvor ideer fra alle kanter er med til at skabe fremtidens succes. I nogle byer er ”paveinnovation”, lidt groft sagt fremherskende. Vi ser i hvert fald mange eksempler på, at borgerne først får mulighed for at komme til orde, når planerne for byudvikling er tæt på at være klappet af. Resultatet kender vi fra pressen: Højlydte protester, demonstrationer, underskiftsindsamlinger osv.

Fra paveinnovation til høst af guld

Hvorfor så forskellig tilgang til udvikling? Sandheden er nok, at det kræver mod at gå fra at være den, der ved (paveinnovation) til den, der endnu ikke ved (åben innovation). Og det kræver en solid organisering – ellers kan det være sårbart at praktisere stor åbenhed, når der er mange interessenter, som der er i en by.

Til gengæld kan der virkelig høstes guld, når man tør. Og her er Holstebro et eksempel på en by, der er med helt fremme med ægte inddragelse. Mit bud vil være, at en bred involvering både giver mere tilfredse borgere, men også mere spændende byer i fremtiden. I takt med, at mange flytter til byerne, så skal byerne kunne klare mange flere udfordringer og kunne tilbyde mange flere faciliteter. Det giver skarphed, når mange tænker sammen.

Offentligt/privat samarbejde

Men er det ikke besværligt? Det korte svar er jov. Det rigtige svar er: Det er til at håndtere gennem planlægning og organisering. I Holstebro står der et offentligt/privat samarbejde bag, nemlig kommunen og Færch Fonden, som har dannet et udviklingsselskab, Holstebro Udvikling. Det giver muskler og en organisering, som kan sikre maksimal indflydelse i den ene ende, så arkitekterne har et stærkt afsæt for at lave en fremsynet byplan, som borgerne kan se sig selv i.

Samme udfordringer i hele landet

Provinsbyer landet over står med de samme udfordringer: butiksdød og bymidter med masser af asfalt, men ikke meget liv. Det harmonerer dårligt med befolkningens ønske om levende byer, som ikke behøver at være store byer. Men det kræver, at der er mod til at udvikle byerne sammen med befolkningen. Det er borgerne, der har den vigtige ”tæt på viden”. Målet må være at få den lokale DNA til at spille sammen med udvikling af fremtidens attraktive by.

Læs mere om byudviklingen i Holstebro

Om os

Holstebro Udvikling er et non-profit partnerselskab etableret af Holstebro Kommune og Færchfonden i 2018.

Sammen med borgere, virksomheder og organisationer skaber vi rammerne for fremtidens Holstebro.

Om Holstebro Udvikling

KONTAKT

Holstebro Udvikling P/S
Lægårdvej 10, 3A
7500 Holstebro

CVR: 39680645

Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev